Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0416 0416 Romedal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 6 477  147 58 89  295  394 -99 -10
1952 6 467  136 42 94  311  307 4 98
1953 6 565  142 50 92  263  358 -95 -3
1954 6 562  148 47  101  334  420 -86 15
1955 6 577  122 46 76  332  422 -90 20
1956 6 597  127 57 70  312  327 -15 55
1957 6 652  111 57 54  280  403 -123 -69
1958 6 583  106 53 53  235  279 -44 9
1959 6 592  105 56 49  291  320 -29 20
1960 6 612  101 66 35  265  382 -117 -80
1961 6 532 88 58 30  260  320 -60 -30
1962 6 502 89 63 26  245  276 -31 -5
1963 6 497 92 55 37  237  330 -93 -56
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 0416 Romedal en del av 0417 Stange.

Standardtegn i tabeller