Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0414 0414 Vang. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 6 745  105 46 59  555  489 66  125
1952 6 870  128 55 73  494  467 27  100
1953 6 970  142 72 70  534  516 18 88
1954 7 058  162 49  113  606  511 95  208
1955 7 266  159 66 93  454  443 11  137
1956 7 403  156 63 93  644  585 59  176
19572 7 555  168 65  103  432  552 -120 -17
1958 7 538  115 64 51  454  482 -28 23
1959 7 561  128 65 63  550  487 63  126
1960 7 687  131 60 71  612  584 28 71
1961 7 758  134 64 70  443  411 32  102
1962 7 860  148 70 78  444  508 -64 14
1963 7 874  126 64 62  551  441  110  172
19643 8 012  148 67 81  491  446 45  126
1965 8 138  134 73 61  468  551 -83 -22
1966 8 116  123 62 61  503  382  121  284
19674 8 384  115 73 42  498  485 13 55
1968 8 439  124 72 52  524  460 64  118
1969 8 557  123 83 40  514  472 42 79
1970 8 636  109 64 45  817  614  203  245
1971 8 881  143 81 62  431  485 -54 4
1972 8 885 93 73 20  534  469 65 88
1973 8 973  106 95 11  482  492 -10 7
1974 8 980 89 83 6  540  489 51 59
1975 9 039  101 90 11  501  491 10 17
1976 9 056 89  104 -15  410  496 -86 -101
1977 8 955 75 95 -20  467  517 -50 -70
1978 8 885 74 93 -19  411  431 -20 -39
1979 8 846 89 94 -5  480  448 32 22
1980 8 868 60  105 -45  474  447 27 -18
1981 8 850 72  104 -32  485  439 46 14
1982 8 864 77 91 -14  459  423 36 21
1983 8 885 77  104 -27  508  521 -13 -40
1984 8 845 86 98 -12  451  462 -11 -22
1985 8 823 83 97 -14  443  438 5 -11
1986 8 812 80  113 -33  489  412 77 38
1987 8 850 92  104 -12  462  379 83 69
1988 8 919 95  115 -20  450  430 20 3
1989 8 922 98  109 -11  545  453 92 81
1990 9 003  107 96 11  573  483 90  100
1991 9 103  128 90 38  510  416 94  132
19925 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  13/7 1956 ble 24 personer overført fra 0414 Vang til 0417 Stange.
3  1/1 1964 ble 34 personer overført fra 0414 Vang til 0412 Ringsaker.
4  Ved grenseregulering 1/1 1967 ble 16 personer overført fra 0414 Vang til 0412 Ringsaker, og 114 personer fra 0412 Ringsaker til 0414 Vang.
5  1/1 1992 ble 0414 Vang en del av 0403 Hamar.

Standardtegn i tabeller