Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0413 0413 Furnes. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 5 934  113 42 71  418  455 -37 34
1952 5 968  129 47 82  468  420 48  130
1953 6 098  138 50 88  528  459 69  157
1954 6 255  122 51 71  450  399 51  122
1955 6 377  141 41  100  494  473 21  116
1956 6 493  149 44  105  588  543 45  150
1957 6 643  127 57 70  460  411 49  119
1958 6 762  119 53 66  457  457 0 66
1959 6 828  110 48 62  418  391 27 89
1960 6 917  124 52 72  529  540 -11 58
1961 6 975  130 56 74  462  453 9 83
1962 7 058  118 59 59  458  406 52  111
1963 7 169  133 68 65  510  456 54  119
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 0413 Furnes en del av 0412 Ringsaker.

Standardtegn i tabeller