Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0411 0411 Nes. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 4 405 68 32 36  275  409 -134 -98
1952 4 307 75 40 35  288  327 -39 -4
1953 4 303 80 48 32  246  297 -51 -19
1954 4 284 76 41 35  280  274 6 41
1955 4 325 77 54 23  249  363 -114 -36
1956 4 289 92 49 43  270  342 -72 -29
1957 4 260 74 51 23  281  329 -48 -25
1958 4 235 72 39 33  243  301 -58 -25
1959 4 210 72 39 33  239  239 0 33
1960 4 243 81 36 45  217  320 -103 12
1961 4 255 62 39 23  192  268 -76 -53
1962 4 202 67 43 24  234  265 -31 -7
1963 4 195 65 51 14  234  259 -25 -11
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 0411 Nes en del av 0412 Ringsaker.

Standardtegn i tabeller