Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0240 0240 Feiring. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 024 8 7 1 19 43 -24 -23
1952 1 001 12 4 8 28 39 -11 -3
1953  998 12 5 7 23 31 -8 -1
1954  997 5 12 -7 25 51 -26 -33
1955  964 9 16 -7 32 32 - -1
1956  963 7 13 -6 35 30 5 -1
1957  962 18 12 6 25 35 -10 -4
1958  958 6 10 -4 34 30 4 -
1959  958 15 9 6 30 35 -5 1
1960  959 6 6 - 36 34 2 2
1961  961 26 9 17 32 36 -4 13
1962  974 9 11 -2 22 54 -32 -34
1963  940 10 14 -4 39 30 9 5
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 0237 Eidsvoll og 0240 Feiring slått sammmen til en kommune, 0237 Eidsvoll.

Standardtegn i tabeller