Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0232 0232 Lillestrøm. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1961
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 8 416  149 63 86  644  409  235  321
1952 8 737  130 62 68  447  395 52  120
1953 8 857  162 76 86  632  459  173  259
1954 9 116  148 73 75  628  523  105  180
1955 9 296  188 77  111  607  501  106 61
1956 9 357  162 72 90  729  526  203  293
1957 9 650  176  100 76  683  508  175  251
1958 9 901  198 93  105  635  569 66  171
1959 10 072  204 77  127  606  524 82  209
1960 10 281  211 71  140  768  576  192  307
1961 10 588  184  101 83  779  610  169  252
19622 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1962 ble 0231 Skedsmo og 0232 Lillestrøm slått sammmen til en kommune, 0231 Skedsmo.

Standardtegn i tabeller