Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0225 0225 Blaker. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1961
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 231 37 19 18  183  198 -15 3
1952 2 234 32 23 9  156  132 24 33
1953 2 267 39 21 18  135  132 3 21
1954 2 288 48 18 30  119  126 -7 23
1955 2 311 34 19 15  117  165 -48 -42
1956 2 269 38 16 22  144  140 4 26
1957 2 295 42 19 23  112  129 -17 6
1958 2 301 44 22 22  144  146 -2 20
1959 2 321 40 23 17  117  126 -9 8
1960 2 329 41 24 17  143  123 20 7
1961 2 336 31 28 3  111  105 6 9
19622 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1962 ble 0225 Blaker og 0226 Sørum slått sammen til en kommune, 0226 Sørum.

Standardtegn i tabeller