Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0224 0224 Aurskog. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1965
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 3 167 56 28 28  151  243 -92 -64
1952 3 103 47 34 13  133  137 -4 9
1953 3 112 48 32 16 96  149 -53 -37
1954 3 075 49 27 22  127  157 -30 -8
1955 3 067 58 24 34  150  149 1  137
1956 3 204 55 29 26  126  149 -23 3
1957 3 207 42 36 6 97  123 -26 -20
1958 3 187 40 29 11  107  138 -31 -20
1959 3 167 63 36 27 93  145 -52 -25
1960 3 142 43 32 11  127  161 -34 -38
1961 3 104 43 36 7  114  117 -3 4
1962 3 108 36 33 3  136  130 6 9
1963 3 117 47 39 8  120  123 -3 5
1964 3 122 47 33 14  114  119 -5 9
1965 3 131 46 39 7  124  133 -9 -2
19662 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1966 ble 0221 Søndre Høland, 0222 Nordre Høland, 0223 Setskog og 0224 Aurskog slått sammen til en kommune, 0221 Aurskog-Høland.

Standardtegn i tabeller