Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0223 0223 Setskog. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1965
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  949 10 7 3 19 40 -21 -18
1952  931 12 8 4 20 39 -19 -15
1953  916 12 5 7 14 21 -7 -
1954  916 13 8 5 21 32 -11 -6
1955  910 12 4 8 13 32 -19 -4
1956  906 8 9 -1 18 22 -4 -5
1957  901 13 9 4 8 32 -24 -20
1958  881 12 9 3 18 20 -2 1
1959  882 8 2 6 9 24 -15 -9
1960  873 13 10 3 21 44 -23 -18
1961  855 18 10 8 18 30 -12 -4
1962  851 8 9 -1 10 34 -24 -25
1963  826 12 10 2 26 39 -13 -11
1964  815 16 7 9 15 18 -3 6
1965  821 10 10 - 11 21 -10 -10
19662 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1966 ble 0221 Søndre Høland, 0222 Nordre Høland, 0223 Setskog og 0224 Aurskog slått sammen til en kommune, 0221 Aurskog-Høland.

Standardtegn i tabeller