Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0222 0222 Nordre Høland. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1965
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 3 957 63 38 25  238  206 32 57
1952 4 014 70 30 40  127  156 -29 11
1953 4 025 59 30 29  132  141 -9 20
1954 4 045 87 34 53  167  187 -20 33
1955 4 078 55 39 16  175  145 30 -1
1956 4 077 77 41 36  115  172 -57 -21
1957 4 056 66 44 22  133  181 -48 -26
1958 4 030 66 39 27  154  135 19 46
1959 4 076 68 34 34  173  186 -13 21
1960 4 097 56 59 -3  205  192 13 -11
1961 4 086 82 41 41  197  204 -7 34
1962 4 120 71 38 33  169  150 19 52
1963 4 172 69 35 34  166  197 -31 3
1964 4 175 68 35 33  162  184 -22 11
1965 4 186 80 30 50  186  161 25 75
19662 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1966 ble 0221 Søndre Høland, 0222 Nordre Høland, 0223 Setskog og 0224 Aurskog slått sammen til en kommune, 0221 Aurskog-Høland.

Standardtegn i tabeller