Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0212 0212 Kråkstad. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 608 34 10 24  186  255 -69 -45
1952 1 563 33 17 16  190  154 36 52
1953 1 615 34 9 25  145  198 -53 -28
1954 1 587 33 12 21  155  153 2 23
1955 1 610 31 19 12  113  165 -52 33
1956 1 643 39 12 27  121  157 -36 -9
1957 1 634 27 18 9  149  133 16 25
1958 1 659 32 17 15  108  114 -6 9
1959 1 668 29 14 15  104  145 -41 -26
1960 1 642 40 19 21  134  133 1 -33
1961 1 609 27 14 13  140  116 24 37
1962 1 646 31 17 14  126  131 -5 9
1963 1 655 31 19 12  145  142 3 15
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 0212 Kråkstad og 0213 Ski slått sammen til en kommune, 0213 Ski.

Standardtegn i tabeller