Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0203 0203 Drøbak. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1961
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 194 38 28 10  159  143 16 26
1952 2 220 34 18 16  132  156 -24 -8
1953 2 212 39 29 10  154  182 -28 -18
1954 2 194 37 21 16  226  157 69 85
1955 2 279 36 28 8  217  157 60 55
1956 2 334 37 24 13  286  207 79 92
1957 2 426 27 23 4  351  230  121  125
1958 2 551 44 26 18  249  247 2 20
1959 2 571 47 31 16  328  180  148  164
1960 2 735 51 25 26  286  257 29 -36
1961 2 699 54 31 23  279  259 20 43
19622 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1962 ble 0203 Drøbak og 0215 Frogn slått sammen til en kommune, 0215 Frogn.

Standardtegn i tabeller