Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0201 0201 Son. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  558 9 10 -1 20 37 -17 -18
1952  540 10 12 -2 39 45 -6 -8
1953  532 8 4 4 20 19 1 5
1954  537 3 8 -5 19 19 - -5
1955  532 9 15 -6 39 40 -1 -5
1956  527 8 7 1 31 24 7 8
1957  535 7 8 -1 21 49 -28 -29
1958  506 7 13 -6 23 31 -8 -14
1959  492 4 9 -5 25 30 -5 -10
1960  482 6 4 2 23 15 8 25
1961  507 8 8 - 38 38 - -
1962  507 5 14 -9 21 43 -22 -31
1963  476 5 13 -8 27 26 1 -7
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 0201 Son og 0211 Vestby slått sammen til en kommune, 0211 Vestby.

Standardtegn i tabeller