Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

02 02 Akershus. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger1 Utflyttinger1 Nettoinnflytting Folketilvekst 2
1951  183 116 3 321 1 436 1 885 15 513 13 498 2 015 3 900
1952  187 016 3 428 1 442 1 986 13 617 12 338 1 279 3 265
1953  190 281 3 653 1 422 2 231 15 840 13 085 2 755 4 986
1954  195 267 3 745 1 558 2 187 16 580 13 677 2 903 5 090
1955  200 357 4 001 1 513 2 488 17 704 13 852 3 852 6 046
1956  206 403 4 171 1 627 2 544 17 945 14 951 2 994 5 538
1957  211 941 4 284 1 716 2 568 13 577 11 223 2 354 4 922
1958  216 863 4 389 1 747 2 642 12 809 10 436 2 373 5 015
1959  221 878 4 325 1 713 2 612 13 122 10 664 2 458 5 070
1960  226 948 4 427 1 790 2 637 15 723 11 875 3 848 7 375
1961  234 323 4 534 1 783 2 751 14 761 10 385 4 376 7 127
1962  241 450 4 698 1 865 2 833 16 911 11 502 5 409 8 242
1963  249 692 4 951 2 132 2 819 17 060 11 924 5 136 7 955
1964  257 647 5 283 1 834 3 449 16 970 11 918 5 052 8 501
1965  266 148 5 474 2 004 3 470 18 077 13 259 4 818 8 288
1966  274 436 5 528 1 960 3 568 18 353 13 679 4 674 7 626
1967  282 062 5 466 2 019 3 447 19 693 14 559 5 134 8 581
1968  290 643 5 718 2 095 3 623 21 062 14 725 6 337 10 161
1969  300 804 5 934 2 319 3 615 22 770 15 054 7 716 11 431
1970  312 235 5 820 2 293 3 527 26 663 17 721 8 942 12 155
1971  324 390 5 908 2 351 3 557 21 368 16 498 4 870 8 171
1972  332 561 5 845 2 409 3 436 22 282 18 101 4 181 7 720
1973  340 281 5 642 2 431 3 211 21 725 19 327 2 398 5 613
1974  345 894 5 348 2 454 2 894 20 519 18 856 1 663 4 578
1975  350 472 5 214 2 590 2 624 20 562 18 489 2 073 4 503
1976  354 975 4 774 2 472 2 302 18 461 17 820  641 2 891
1977  357 866 4 563 2 586 1 977 18 810 17 427 1 383 3 387
1978  361 253 4 549 2 604 1 945 18 593 17 147 1 446 3 361
1979  364 614 4 463 2 615 1 848 17 636 17 353  283 2 112
19803  366 673 4 308 2 605 1 703 18 523 17 694  829 2 520
1981  369 193 4 302 2 726 1 576 18 727 17 330 1 397 3 154
1982  372 347 4 444 2 709 1 735 18 720 16 589 2 131 3 855
1983  376 202 4 253 2 873 1 380 20 086 17 419 2 667 4 056
1984  380 258 4 553 2 883 1 670 20 553 16 170 4 383 6 020
1985  386 278 4 653 3 001 1 652 21 242 15 949 5 293 6 961
1986  393 239 5 036 2 959 2 077 20 947 17 064 3 883 6 306
1987  399 545 5 344 3 010 2 334 22 529 18 147 4 382 6 446
1988  405 991 5 774 3 162 2 612 21 861 19 403 2 458 4 890
1989  410 881 6 007 3 138 2 869 19 720 18 876  844 3 622
1990  414 503 6 144 3 283 2 861 18 303 17 565  738 3 611
1991  418 114 6 078 3 178 2 900 16 908 16 500  408 3 326
1992  421 440 5 977 3 270 2 707 16 937 16 169  768 3 495
1993  424 935 5 920 3 468 2 452 18 339 16 090 2 249 4 660
1994  429 595 5 905 3 258 2 647 19 303 17 088 2 215 4 856
1995  434 451 6 080 3 297 2 783 20 274 17 651 2 623 5 477
19964  439 928 6 091 3 289 2 802 21 357 17 813 3 544 6 368
1997  446 296 6 233 3 409 2 824 22 967 18 541 4 426 7 194
1998  453 490 6 026 3 510 2 516 23 864 19 324 4 540 7 074
1999  460 564 6 244 3 511 2 733 24 041 20 300 3 741 6 488
2000  467 052 6 228 3 536 2 692 24 097 21 852 2 245 4 936
2001  471 988 5 884 3 477 2 407 24 658 21 745 2 913 5 337
2002  477 325 5 998 3 615 2 383 24 165 20 538 3 627 5 958
2003  483 283 6 251 3 398 2 853 22 448 19 915 2 533 5 335
2004  488 618 6 151 3 415 2 736 22 351 19 314 3 037 5 600
2005  494 218 5 939 3 459 2 480 23 233 18 827 4 406 6 907
2006  501 125 6 258 3 455 2 803 25 109 19 933 5 176 8 052
2007  509 177 6 266 3 658 2 608 27 742 20 898 6 844 9 390
2008  518 567 6 266 3 701 2 565 26 459 19 948 6 511 9 058
2009  527 625 6 378 3 725 2 653 26 540 20 287 6 253 8 874
2010  536 499 6 443 3 756 2 687 29 193 22 656 6 537 9 154
2011  545 653 6 243 3 727 2 516 31 390 23 221 8 169 10 601
2012  556 254 ... ... ... ... ... ... ...
1  For årene 1951-1956 er flyttinger mellom kommunene i fylket medregnet. Talla for 1966 er korrigert i forhold til dem som ble gitt i NOS Folkemengden i kommunene 1951-1980 Hefte I Østlandet. Talla for 1989 er korrigert i forhold til dem som ble gitt i NOS Befolkningsstatistikk 1991 Hefte I.
2  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
3  Ved grenseregulering 1/1 1980 ble 53 personer overført fra 0231 Skedsmo til 0301 Oslo.
4  Ved grenseregulering 1/1 1996 ble ca. 70 personer overført fra 0627 Røyken i Buskerud fylke til 0220 Asker i Akershus fylke.

Standardtegn i tabeller