Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0134 0134 Onsøy. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1994
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 8 958  150 69 81  290  238 52  133
1952 9 091  186  107 79  328  300 28  107
1953 9 198  181 92 89  379  315 64  153
1954 9 351  199 71  128  383  356 27  155
1955 9 506  162 84 78  357  360 -3  125
1956 9 631  195 96 99  419  403 16  115
1957 9 746  174 76 98  411  408 3  101
1958 9 847  182 90 92  371  409 -38 54
1959 9 901  179 90 89  325  364 -39 50
1960 9 951  162  105 57  361  389 -28 1
1961 9 952  178 95 83  439  271  168  251
1962 10 203  202 84  118  437  392 45  163
1963 10 366  191  115 76  423  334 89  165
1964 10 531  217 97  120  444  412 32  152
1965 10 683  193 94 99  410  409 1  100
1966 10 783  201  106 95  395  402 -7 75
1967 10 858  192  104 88  437  462 -25 63
19682 10 751  190 86  104  556  413  143  256
1969 11 007  192  111 81  574  452  122  226
1970 11 233  187  125 62  590  510 80 80
1971 11 313  158  105 53  538  468 70  118
1972 11 431  161 99 62  468  450 18 90
1973 11 521  163  122 41  457  427 30 72
1974 11 593  147  124 23  538  367  171  191
1975 11 784  143  113 30  428  453 -25 9
1976 11 793  134  106 28  347  378 -31 -3
1977 11 790  143  111 32  398  388 10 41
1978 11 831  119  120 -1  562  409  153  153
1979 11 984  124  115 9  557  452  105  114
1980 12 098  116  112 4  464  464 - 3
1981 12 101  123  117 6  489  474 15 23
1982 12 124  121  136 -15  643  422  221  206
1983 12 330  122  148 -26  581  521 60 34
1984 12 364  118  132 -14  645  505  140  124
1985 12 488  114  142 -28  576  516 60 31
1986 12 519  136  125 11  570  598 -28 -20
1987 12 499  135  110 25  737  541  196  224
1988 12 723  153  135 18  650  618 32 51
1989 12 774  159  105 54  657  611 46 95
1990 12 869  161  124 37  623  582 41 80
1991 12 949  153  128 25  613  596 17 35
1992 12 984  158  139 19  487  573 -86 -61
1993 12 923  168  137 31  541  609 -68 -37
19943 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  Ved grenseregulering 1.1.1968 ble 170 personer overført fra 0134 Onsøy til 0103 Fredrikstad.
3  1.1.1994 ble 0134 Onsøy en del av 0106 Fredrikstad.

Standardtegn i tabeller