Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0132 0132 Glemmen. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 13 959  223  114  109  484  459 25  134
1952 14 093  231  122  109  747  601  146  255
1953 14 348  218  122 96  835  696  139  235
1954 14 583  271  141  130  921  734  187  317
1955 14 900  270  117  153  835  735  100  299
1956 15 199  280  129  151  944  822  122  273
1957 15 472  280  119  161  889  725  164  325
1958 15 797  259  152  107  800  699  101  208
1959 16 005  270  126  144  708  754 -46 98
1960 16 103  277  146  131  817  747 70  156
1961 16 259  233  154 79  697  779 -82 -3
1962 16 256  270  142  128  876  828 48  176
1963 16 432  273  165  108  790  810 -20 88
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 0132 Glemmen en del av 0103 Fredrikstad.

Standardtegn i tabeller