Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0130 0130 Tune. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1992
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 10 308  196 78  118  576  345  231  349
1952 10 657  177 84 93  450  298  152  245
1953 10 902  213 80  133  498  387  111  244
1954 11 146  208 82  126  704  357  347  473
1955 11 619  190 78  112  702  458  244  143
1956 11 762  240 80  160  657  490  167  327
19572 12 089  225 88  137  712  627 85  222
1958 12 245  241 93  148  553  518 35  183
1959 12 428  228 94  134  537  477 60  194
1960 12 622  231  100  131  643  555 88  246
1961 12 868  243 90  153  719  541  178  331
1962 13 199  228 95  133  735  508  227  360
1963 13 559  221  114  107  767  700 67  174
1964 13 733  261  104  157  864  591  273  430
1965 14 163  252  115  137  686  611 75  212
1966 14 375  228  117  111  743  723 20 11
1967 14 386  246  104  142  933  682  251  393
1968 14 779  255  125  130 1 051  823  228  512
1969 15 291  264  139  125 1 067  858  209  341
1970 15 632  262  130  132 1 244  916  328  400
1971 16 032  271  131  140 1 256  873  383  567
1972 16 599  291  147  144 1 068 1 048 20  160
1973 16 759  262  179 83 1 382  868  514  580
1974 17 339  269  143  126 1 206 1 055  151  273
1975 17 612  261  180 81 1 195 1 161 34 66
1976 17 678  245  142  103 1 095  993  102  206
1977 17 884  229  155 74 1 064  976 88  161
1978 18 045  233  142 91  863  921 -58 39
1979 18 084  209  135 74 1 059  971 88  163
19803 18 237  215  143 72 1 081  929  152  220
1981 18 457  200  166 34  972 1 114 -142 -110
1982 18 347  227  156 71 1 013  991 22 95
1983 18 442  185  165 20  990  965 25 44
1984 18 486  224  168 56  933  963 -30 25
1985 18 511  217  171 46 1 054 1 059 -5 32
1986 18 543  190  174 16 1 067 1 067 - 14
1987 18 557  195  180 15 1 161 1 133 28 58
1988 18 615  208  162 46 1 034 1 166 -132 -89
1989 18 526  209  181 28 1 056 1 175 -119 -94
1990 18 432  211  162 49  952 1 145 -193 -144
1991 18 288  187  166 21 1 021 1 072 -51 -30
19924 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  Ved grenseregulering 1.7.1957 ble 66 personer overført fra 0130 Tune til 0102 Sarpsborg.
3  Ved grenseregulering 1.1.1980 ble 10 personer overført fra 0130 Tune til 0102 Sarpsborg.
4  1.1.1992 ble 0130 Tune en del av 0105 Sarpsborg.

Standardtegn i tabeller