Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0129 0129 Degernes. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 852 33 8 25  154  196 -42 -17
1952 1 835 34 13 21  114  177 -63 -42
1953 1 793 33 20 13  162  145 17 30
1954 1 823 38 12 26  113  153 -40 -14
1955 1 809 30 16 14  107  152 -45 -28
1956 1 781 22 13 9  120  133 -13 -4
1957 1 777 35 20 15  119  145 -26 -11
1958 1 766 29 22 7 72  108 -36 -29
1959 1 737 29 17 12 68 83 -15 -3
1960 1 734 26 23 3 90 89 1 -7
1961 1 727 19 11 8 73  111 -38 -30
1962 1 697 22 19 3 63  131 -68 -65
1963 1 632 31 14 17 68  102 -34 -17
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 0129 Degernes en del av 0128 Rakkestad.

Standardtegn i tabeller