Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0126 0126 Mysen. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1961
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 516 44 20 24  158  165 -7 17
1952 2 533 62 22 40  168  178 -10 30
1953 2 563 56 18 38  165  197 -32 6
1954 2 569 46 32 14  190  203 -13 1
1955 2 570 38 17 21  190  168 22 6
1956 2 576 47 27 20  163  201 -38 -18
1957 2 558 35 36 -1  204  247 -43 -44
1958 2 514 39 26 13  170  173 -3 10
1959 2 524 48 25 23  125  165 -40 -17
1960 2 507 53 26 27  169  180 -11 16
19612 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1961 ble 0126 Mysen en del av 0125 Eidsberg.

Standardtegn i tabeller