Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0120 0120 Rødenes. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 385 20 15 5 94 94 - 5
1952 1 390 33 15 18 63 74 -11 7
1953 1 397 21 19 2 47 74 -27 -25
1954 1 372 21 12 9 84 77 7 16
1955 1 388 27 11 16 71 80 -9 16
1956 1 404 13 12 1 57 67 -10 -9
1957 1 395 12 16 -4 51 56 -5 -9
1958 1 386 21 8 13 79 67 12 25
1959 1 411 28 11 17 62  100 -38 -21
1960 1 390 21 8 13 94 87 7 7
1961 1 397 16 16 - 42 95 -53 -53
1962 1 344 14 11 3 50 77 -27 -24
1963 1 320 21 27 -6 49 49 - -6
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 0120 Rødenes en del av 0119 Marker.

Standardtegn i tabeller