Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0117 0117 Idd. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1967
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 5 839  102 45 57  400  300  100  157
1952 5 996 93 60 33  412  319 93  126
1953 6 122  106 70 36  419  353 66  102
1954 6 224  144 48 96  579  324  255  351
1955 6 575  104 60 44  470  345  125  189
1956 6 764  131 73 58  442  446 -4 54
1957 6 818  122 61 61  407  385 22 83
1958 6 901  114 63 51  404  388 16 67
1959 6 968  126 70 56  349  336 13 69
1960 7 037  129 60 69  393  418 -25 7
1961 7 044  124 65 59  501  470 31 90
1962 7 134  108 66 42  389  432 -43 -1
1963 7 133  127 82 45  463  448 15 60
1964 7 193  116 65 51  401  481 -80 -29
1965 7 164  141 70 71  371  441 -70 1
1966 7 165  133 65 68  359  379 -20 48
19672 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1967 ble 0117 Idd en del av 0101 Halden.

Standardtegn i tabeller