Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0116 0116 Berg. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1967
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 7 603  141 42 99  595  502 93  192
1952 7 795  119 82 37  681  527  154  191
1953 7 986  150 83 67  492  489 3 70
1954 8 056  133 71 62  552  625 -73 -11
1955 8 045  145 81 64  520  498 22 -52
1956 7 993  132 75 57  523  493 30 87
1957 8 080  126 89 37  505  479 26 63
1958 8 143  137 58 79  479  410 69  148
1959 8 291  126 77 49  565  510 55  104
1960 8 395  126 99 27  543  458 85  148
1961 8 543  149 82 67  628  539 89  156
1962 8 699  145 84 61  604  546 58  119
1963 8 818  141 95 46  573  540 33 79
1964 8 897  143 79 64  640  477  163  227
1965 9 124  179 93 86  698  521  177  263
1966 9 387  169  112 57  665  472  193  250
19672 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1967 ble 0116 Berg en del av 0101 Halden.

Standardtegn i tabeller