Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0115 0115 Skjeberg. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1992
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 9 477  193 68  125  477  386 91  216
1952 9 693  195 62  133  466  398 68  201
1953 9 894  214 80  134  371  457 -86 48
1954 9 942  191 68  123  452  414 38  161
1955 10 103  189 71  118  599  453  146  263
1956 10 366  208 86  122  574  407  167  289
1957 10 655  235 66  169  556  460 96  265
1958 10 920  218 87  131  483  496 -13  118
1959 11 038  241 98  143  467  420 47  190
1960 11 228  202 85  117  512  570 -58 86
1961 11 314  227 95  132  472  458 14  146
1962 11 460  215 87  128  410  566 -156 -28
1963 11 432  210 97  113  402  488 -86 27
1964 11 459  219 80  139  488  622 -134 5
1965 11 464  210 81  129  449  443 6  135
1966 11 599  214 96  118  516  511 5 98
1967 11 697  230  108  122  548  521 27  149
19682 11 838  193  107 86  523  504 19 95
1969 11 933  236  100  136  743  478  265  396
1970 12 329  215  103  112  631  554 77  196
1971 12 525  201  125 76  507  578 -71 -
1972 12 525  192  112 80  503  629 -126 -5
1973 12 520  202  111 91  657  592 65  231
1974 12 751  189  125 64  535  569 -34 -25
1975 12 726  153  127 26  701  580  121  138
1976 12 864  184  110 74  602  599 3 79
1977 12 943  150  109 41  569  547 22 61
1978 13 004  149  126 23  740  506  234  257
1979 13 261  155  105 50  610  564 46 89
1980 13 350  160  119 41  635  681 -46 -1
1981 13 349  163  132 31  721  627 94  124
1982 13 473  139  109 30  668  706 -38 -7
1983 13 466  133  118 15  706  711 -5 9
1984 13 475  159  128 31  643  652 -9 20
1985 13 495  147  118 29  831  686  145  176
1986 13 671  137  105 32  938  747  191  228
1987 13 899  176  151 25  937  763  174  199
1988 14 098  200  119 81  939  837  102  180
1989 14 278  190  138 52  811  897 -86 -32
1990 14 246  196  153 43  777  770 7 49
1991 14 295  205  131 74  683  728 -45 29
19923 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  Ved grenseregulering 1.1.1968 ble 8 personer overført fra 0115 Skjeberg til 0101 Halden.
3  1.1.1994 ble 0115 Skjeberg en del av 0105 Sarpsborg.

Standardtegn i tabeller