Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0114 0114 Varteig. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1992
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 167 28 11 17 48 58 -10 7
1952 1 174 29 10 19 40 81 -41 -22
1953 1 152 23 10 13 65 59 6 19
1954 1 171 30 8 22 46 56 -10 12
1955 1 183 21 13 8 42 66 -24 -6
1956 1 177 25 14 11 80 69 11 22
1957 1 199 24 13 11 70 62 8 19
1958 1 218 31 15 16 56 52 4 20
1959 1 238 34 8 26 52 54 -2 24
1960 1 262 19 13 6 71 63 8 3
1961 1 265 21 9 12 40 49 -9 3
1962 1 268 25 9 16 70 44 26 42
1963 1 310 23 12 11 72 80 -8 3
1964 1 313 19 8 11 66 57 9 20
1965 1 333 21 16 5 92 73 19 24
1966 1 357 25 12 13 62 53 9 39
1967 1 396 19 8 11 59 80 -21 -10
1968 1 386 22 12 10 44 73 -29 -19
1969 1 367 19 15 4 72 61 11 17
1970 1 384 18 11 7  114 68 46 48
1971 1 432 17 21 -4 91 57 34 28
1972 1 460 28 15 13 70 56 14 26
1973 1 486 20 8 12  150 64 86 95
1974 1 581 25 15 10 99 76 23 31
1975 1 612 20 8 12  125 53 72 82
1976 1 694 26 9 17 55 69 -14 3
1977 1 697 26 12 14  137 77 60 74
1978 1 771 37 13 24  162 79 83  107
1979 1 878 37 9 28  114 79 35 63
1980 1 941 35 18 17  137 93 44 60
1981 2 001 26 5 21  113 95 18 39
1982 2 040 32 6 26  118 87 31 57
1983 2 097 28 13 15  112 98 14 29
1984 2 126 25 11 14 92 96 -4 11
1985 2 137 18 16 2  137 95 42 45
1986 2 182 20 15 5 84 87 -3 2
1987 2 184 20 13 7 86 95 -9 -3
1988 2 181 26 13 13 98  108 -10 4
1989 2 185 22 11 11  131  117 14 26
1990 2 211 22 9 13 87  111 -24 -12
1991 2 199 15 12 3  108  114 -6 -3
19922 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1992 ble 0114 Varteig en del av 0105 Sarpsborg, unntatt 12 personer som ble overført fra 0114 Varteig til 0128 Rakkestad.

Standardtegn i tabeller