Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0113 0113 Borge. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1994
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 6 454  103 54 49  207  289 -82 -33
1952 6 421  113 65 48  211  231 -20 28
1953 6 449  107 54 53  273  258 15 68
1954 6 517  131 56 75  339  222  117  192
1955 6 709  116 58 58  325  223  102  235
1956 6 944  129 59 70  385  260  125  195
1957 7 139  161 64 97  388  236  152  249
1958 7 388  152 73 79  344  307 37  116
1959 7 504  150 60 90  310  280 30  120
1960 7 624  125 70 55  364  318 46  114
1961 7 738  119 83 36  402  303 99  135
1962 7 873  118 64 54  304  355 -51 3
1963 7 876  132 78 54  334  289 45 99
19642 9 219  148 88 60  419  362 57  117
1965 9 336  159 97 62  351  301 50  112
1966 9 448  168 90 78  388  368 20  121
1967 9 569  171 90 81  395  385 10 91
1968 9 660  150  118 32  392  410 -18 18
1969 9 678  153 91 62  484  363  121  179
1970 9 857  159 86 73  557  471 86  113
1971 9 970  151  104 47  774  413  361  406
1972 10 376  156  133 23  670  592 78  101
1973 10 477  141  113 28  519  517 2 24
1974 10 501  119  124 -5  450  480 -30 -40
1975 10 461  142 92 50  491  492 -1 50
1976 10 511  111  108 3  544  494 50 51
1977 10 562  126  101 25  496  464 32 57
1978 10 619  122 95 27  524  464 60 85
1979 10 704  114  116 -2  522  505 17 13
1980 10 717  111 96 15  559  439  120  138
1981 10 855  108  127 -19  733  532  201  180
1982 11 035  121  131 -10  642  528  114  104
1983 11 139  108  129 -21  600  462  138  116
1984 11 255  119  165 -46  614  532 82 36
1985 11 291  113  132 -19  706  516  190  175
1986 11 466  127  120 7  796  557  239  242
1987 11 708  127  130 -3  845  646  199  199
1988 11 907  152  165 -13  745  678 67 54
1989 11 961  151  151 -  625  667 -42 -38
1990 11 923  187  126 61  666  696 -30 38
1991 11 961  130  121 9  569  650 -81 -74
1992 11 887  131  125 6  615  551 64 72
1993 11 959  149  131 18  589  626 -37 -19
19943 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 0112 Torsnes og 0113 Borge( unntatt 30 personer som ble overført til 0103 Fredrikstad) slått sammen til en kommune 0113 Borge.
3  1.1.1994 ble 0113 Borge en del av 0106 Fredrikstad.

Standardtegn i tabeller