Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0112 0112 Torsnes. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 338 12 13 -1 44 80 -36 -37
1952 1 301 14 15 -1 74 44 30 29
1953 1 330 20 8 12 42 63 -21 -9
1954 1 321 19 12 7 72 73 -1 6
1955 1 327 30 12 18 42 62 -20 8
1956 1 335 25 18 7 33 52 -19 -12
1957 1 323 22 16 6 35 60 -25 -19
1958 1 304 15 14 1 31 47 -16 -15
1959 1 289 19 14 5 45 52 -7 -2
1960 1 287 18 11 7 47 55 -8 -7
1961 1 280 18 13 5 52 40 12 17
1962 1 297 16 19 -3 57 81 -24 -27
1963 1 270 28 7 21 62 79 -17 4
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 0112 Torsnes og 0113 Borge (unntatt 30 personer som ble overført til 0103 Fredrikstad) slått sammen til en kommune 0113 Borge.

Standardtegn i tabeller