Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjnn, sivilstand og statsborgerskap

28 Folkemengd, etter kjønn og alder. Trondheim. Bydel. 1. januar 2012
Nr. Bydel I alt Alder
0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Begge kjønn
Trondheim i alt  176 348 2 335 9 173 2 088 13 912 6 086 8 449 56 857 35 184 22 716 13 058 5 440 1 050
01 Midtbyen 47 886  602 2 367  483 3 545 1 598 2 293 16 024 9 364 6 198 3 486 1 573  353
02 Østbyen 46 150  610 2 360  584 3 595 1 460 1 971 16 384 9 044 5 443 3 057 1 380  262
03 Lerkendal 50 033  709 2 702  606 3 845 1 723 2 376 15 789 9 636 6 439 4 241 1 689  278
04 Heimdal 31 857  414 1 738  415 2 909 1 301 1 805 8 469 6 988 4 595 2 269  797  157
Uoppgitt  422 - 6 - 18 4 4  191  152 41 5 1 -
Menn
Trondheim i alt 88 660 1 183 4 775 1 078 7 078 3 118 4 254 29 913 17 838 11 141 6 008 2 029  245
01 Midtbyen 24 300  300 1 261  260 1 804  805 1 177 8 561 4 791 3 073 1 637  561 70
02 Østbyen 23 251  308 1 259  306 1 774  761  983 8 606 4 586 2 705 1 380  521 62
03 Lerkendal 24 991  362 1 365  308 1 978  898 1 172 8 326 4 879 3 058 1 937  634 74
04 Heimdal 15 800  213  884  204 1 511  651  920 4 288 3 460 2 268 1 050  312 39
Uoppgitt  318 - 6 - 11 3 2  132  122 37 4 1 -
Kvinner
Trondheim i alt 87 688 1 152 4 398 1 010 6 834 2 968 4 195 26 944 17 346 11 575 7 050 3 411  805
01 Midtbyen 23 586  302 1 106  223 1 741  793 1 116 7 463 4 573 3 125 1 849 1 012  283
02 Østbyen 22 899  302 1 101  278 1 821  699  988 7 778 4 458 2 738 1 677  859  200
03 Lerkendal 25 042  347 1 337  298 1 867  825 1 204 7 463 4 757 3 381 2 304 1 055  204
04 Heimdal 16 057  201  854  211 1 398  650  885 4 181 3 528 2 327 1 219  485  118
Uoppgitt  104 - - - 7 1 2 59 30 4 1 - -

Standardtegn i tabeller