Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgerskap

23 Folkemengd, etter alder. Oslo. Bydel. 1. januar 2012. Prosent
Nr. Bydel I alt Alder Alder
0-5 6-12 13-15 16-66 67-79 80- 0-66 67-
Oslo i alt  100,0 8,4 7,0 2,7 71,8 6,4 3,7 89,9 10,1
                   
01 Gamle Oslo  100,0 9,5 5,2 1,8 78,6 3,3 1,7 95,0 5,0
02 Grünerløkka  100,0 7,7 4,0 1,3 81,8 3,1 2,0 94,9 5,1
03 Sagene  100,0 8,3 3,5 1,1 80,8 3,9 2,4 93,7 6,3
04 St. Hanshaugen  100,0 6,5 3,3 1,1 82,4 4,2 2,4 93,3 6,7
05 Frogner  100,0 5,3 3,4 1,3 78,5 7,5 4,0 88,6 11,4
06 Ullern  100,0 8,6 7,7 2,9 66,1 9,5 5,2 85,3 14,7
07 Vestre Aker  100,0 8,9 8,9 3,5 65,9 8,1 4,7 87,2 12,8
08 Nordre Aker  100,0 8,8 8,5 3,3 68,4 6,7 4,2 89,1 10,9
09 Bjerke  100,0 10,5 8,6 3,1 67,4 6,1 4,3 89,6 10,4
10 Grorud  100,0 8,9 8,4 3,7 67,3 7,6 4,1 88,3 11,7
11 Stovner  100,0 8,2 9,6 4,3 66,0 9,0 3,0 88,0 12,0
12 Alna  100,0 8,9 8,4 3,3 68,4 7,3 3,7 89,0 11,0
13 Østensjø  100,0 9,0 8,3 3,2 64,8 8,4 6,2 85,3 14,7
14 Nordstrand  100,0 8,5 8,6 3,4 65,7 8,1 5,8 86,1 13,9
15 Søndre Nordstrand  100,0 9,5 10,5 4,5 69,1 4,7 1,6 93,7 6,3
16 Sentrum  100,0 2,3 1,1 0,4 93,8 1,6 0,8 97,6 2,4
17 Marka  100,0 6,8 8,5 3,7 71,2 7,5 2,3 90,2 9,8
Uoppgitt  100,0 4,8 6,0 2,2 81,6 3,5 1,8 94,7 5,3

Standardtegn i tabeller