Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgerskap

31 Utanlandske statsborgarar, etter fylke. 1. januar 1976-2011. Absolutte tal og i prosent av folkemengda
  19761 1981 1986 1991 1996 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  Absolutte tal
Heile landet 68 244 82 570  101 471  143 304  160 837  184 337  197 668  204 731  213 303  222 277  238 305  266 260  302 977  333 873  369 228
01 Østfold 4 900 5 253 5 265 6 577 6 722 9 102 9 785 10 313 11 248 11 756 12 327 13 150 14 915 16 126 17 730
02 Akershus 9 450 10 322 12 626 17 032 17 936 22 474 24 712 25 679 26 998 28 352 31 044 34 405 38 465 41 965 45 930
03 Oslo 17 137 22 693 30 412 45 427 50 176 48 264 51 418 52 267 53 449 55 335 58 018 62 504 70 269 74 921 81 022
04 Hedmark 1 440 1 931 2 272 3 557 4 045 4 975 5 215 5 472 5 701 5 981 6 198 6 617 7 254 7 954 8 884
05 Oppland 1 262 1 549 1 783 3 352 3 858 4 723 5 092 5 276 5 391 5 662 5 792 6 469 7 363 8 166 8 987
06 Buskerud 4 187 5 012 6 279 8 468 8 118 10 010 11 219 11 519 12 187 12 896 13 906 15 422 17 240 18 971 20 949
07 Vestfold 3 020 3 198 3 286 4 546 5 441 7 041 7 864 8 172 8 620 8 953 9 693 10 976 12 610 13 665 14 839
08 Telemark 2 021 2 164 2 389 3 494 4 237 5 278 5 633 6 064 6 444 6 505 6 814 7 383 7 977 8 745 9 649
09 Aust-Agder 1 715 1 733 1 909 2 445 3 058 3 505 3 555 3 744 3 952 4 180 4 488 5 007 5 784 6 398 7 103
10 Vest-Agder 3 591 4 079 3 945 5 494 6 081 6 774 6 962 7 196 7 639 7 621 7 957 8 955 10 142 10 952 11 866
11 Rogaland 6 594 9 398 12 489 13 580 14 075 15 636 16 209 16 799 17 608 18 426 21 484 25 997 30 843 34 597 39 216
12 Hordaland 5 292 5 787 7 399 10 487 12 245 13 945 14 894 15 666 16 043 17 140 18 734 21 796 25 724 29 311 33 294
14 Sogn og Fjordane  458  670  841 1 609 2 217 2 726 3 203 3 278 3 403 3 411 3 579 4 127 4 732 5 712 6 524
15 Møre og Romsdal 1 595 1 771 1 915 3 218 4 299 5 934 6 502 6 500 6 771 7 075 7 675 9 050 10 948 13 135 15 605
16 Sør-Trøndelag 2 007 2 403 3 153 5 338 6 425 7 898 8 490 8 622 9 359 9 959 10 864 12 709 14 290 16 118 17 670
17 Nord-Trøndelag  641  714  839 1 561 1 833 2 262 2 454 2 693 2 962 2 987 3 205 3 837 4 249 4 699 5 100
18 Nordland 1 246 1 507 1 699 2 914 3 985 5 521 5 876 6 491 6 672 6 857 7 174 7 691 8 631 9 615 10 733
19 Troms Romsa  907 1 167 1 621 2 396 3 532 4 869 5 163 5 445 5 394 5 781 5 975 6 512 7 311 8 044 8 715
20 Finnmark Finnmárku  781 1 219 1 349 1 809 2 554 3 400 3 422 3 535 3 462 3 400 3 378 3 653 4 230 4 779 5 412
                               
  Prosent
Heile landet 1,7 2,0 2,4 3,4 3,7 4,1 4,3 4,5 4,6 4,8 5,1 5,6 6,3 6,9 7,5
01 Østfold 2,1 2,3 2,2 2,8 2,8 3,6 3,8 4,0 4,4 4,5 4,7 5,0 5,6 5,9 6,5
02 Akershus 2,7 2,8 3,2 4,1 4,1 4,8 5,1 5,3 5,5 5,7 6,2 6,6 7,3 7,8 8,4
03 Oslo 3,7 5,0 6,8 9,8 10,3 9,5 9,9 10,0 10,1 10,3 10,8 11,2 12,2 12,8 13,5
04 Hedmark 0,8 1,0 1,2 1,9 2,2 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,8 4,2 4,6
05 Oppland 0,7 0,9 1,0 1,8 2,1 2,6 2,8 2,9 2,9 3,1 3,2 3,5 4,0 4,4 4,8
06 Buskerud 2,0 2,3 2,9 3,8 3,5 4,2 4,6 4,8 5,0 5,3 5,7 6,1 6,8 7,4 8,0
07 Vestfold 1,7 1,7 1,7 2,3 2,7 3,3 3,6 3,7 3,9 4,0 4,4 4,8 5,5 5,9 6,3
08 Telemark 1,3 1,3 1,5 2,1 2,6 3,2 3,4 3,7 3,9 3,9 4,1 4,4 4,8 5,2 5,7
09 Aust-Agder 2,0 1,9 2,0 2,5 3,1 3,4 3,4 3,6 3,8 4,0 4,3 4,7 5,4 5,9 6,5
10 Vest-Agder 2,7 3,0 2,8 3,8 4,0 4,3 4,4 4,5 4,7 4,7 4,9 5,4 6,0 6,4 6,9
11 Rogaland 2,3 3,1 3,9 4,0 3,9 4,2 4,2 4,3 4,5 4,6 5,4 6,3 7,3 8,1 9,0
12 Hordaland 1,4 1,5 1,9 2,6 2,9 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 4,1 4,7 5,5 6,1 6,9
14 Sogn og Fjordane 0,4 0,6 0,8 1,5 2,1 2,5 3,0 3,1 3,2 3,2 3,4 3,9 4,4 5,3 6,1
15 Møre og Romsdal 0,7 0,8 0,8 1,4 1,8 2,4 2,7 2,7 2,8 2,9 3,1 3,7 4,4 5,2 6,1
16 Sør-Trøndelag 0,8 1,0 1,3 2,1 2,5 3,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 5,0 5,5 6,0
17 Nord-Trøndelag 0,5 0,6 0,7 1,2 1,4 1,8 1,9 2,1 2,3 2,3 2,5 3,0 3,3 3,6 3,9
18 Nordland 0,5 0,6 0,7 1,2 1,7 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,3 3,7 4,1 4,5
19 Troms Romsa 0,6 0,8 1,1 1,6 2,3 3,2 3,4 3,6 3,5 3,8 3,9 4,2 4,7 5,1 5,5
20 Finnmark Finnmárku 1,0 1,6 1,8 2,4 3,3 4,6 4,7 4,8 4,7 4,7 4,6 5,0 5,8 6,6 7,4
1  Utanlandske statsborgarar per 31. mars 1976.

Standardtegn i tabeller