Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjnn, sivilstand og statsborgerskap

28 Folkemengd, etter kjønn og alder. Trondheim. Bydel. 1. januar 2011
Nr. Bydel I alt Alder
0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Begge kjønn
Trondheim i alt  173 486 2 460 8 990 2 157 13 855 6 011 8 565 55 305 34 720 22 413 12 528 5 490  992
01 Midtbyen 47 213  649 2 303  516 3 563 1 607 2 284 15 622 9 248 6 111 3 374 1 615  321
02 Østbyen 45 371  684 2 339  568 3 529 1 404 2 028 15 984 8 916 5 347 2 926 1 397  249
03 Lerkendal 48 985  709 2 614  614 3 858 1 684 2 401 15 161 9 515 6 445 4 062 1 653  269
04 Heimdal 31 608  418 1 729  456 2 893 1 312 1 849 8 396 6 933 4 483 2 161  825  153
Uoppgitt  309 - 5 3 12 4 3  142  108 27 5 - -
Menn
Trondheim i alt 86 973 1 273 4 659 1 054 7 080 3 066 4 333 28 975 17 574 11 002 5 728 2 006  223
01 Midtbyen 23 883  323 1 241  252 1 837  793 1 182 8 309 4 727 3 029 1 565  558 67
02 Østbyen 22 872  371 1 229  253 1 786  732 1 017 8 412 4 537 2 655 1 316  514 50
03 Lerkendal 24 320  372 1 287  301 1 983  862 1 206 7 912 4 803 3 066 1 853  607 68
04 Heimdal 15 660  207  899  246 1 468  675  928 4 232 3 420 2 228  992  327 38
Uoppgitt  238 - 3 2 6 4 -  110 87 24 2 - -
Kvinner
Trondheim i alt 86 513 1 187 4 331 1 103 6 775 2 945 4 232 26 330 17 146 11 411 6 800 3 484  769
01 Midtbyen 23 330  326 1 062  264 1 726  814 1 102 7 313 4 521 3 082 1 809 1 057  254
02 Østbyen 22 499  313 1 110  315 1 743  672 1 011 7 572 4 379 2 692 1 610  883  199
03 Lerkendal 24 665  337 1 327  313 1 875  822 1 195 7 249 4 712 3 379 2 209 1 046  201
04 Heimdal 15 948  211  830  210 1 425  637  921 4 164 3 513 2 255 1 169  498  115
Uoppgitt 71 - 2 1 6 - 3 32 21 3 3 - -

Standardtegn i tabeller