Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjnn, sivilstand og statsborgerskap

27 Folkemengd, etter alder. Stavanger. Bydel. 1. januar 2011. Prosent
Nr. Bydel I alt Alder Alder
0-5 6-12 13-15 16-66 67-79 80- 0-66 67-
Stavanger i alt  100,0 8,2 8,5 3,9 69,1 6,5 3,7 89,7 10,3
01 Hundvåg  100,0 8,6 10,3 4,9 68,6 5,2 2,4 92,4 7,6
02 Tasta  100,0 8,2 9,8 5,0 66,1 7,4 3,5 89,1 10,9
03 Eiganes/Våland  100,0 7,6 7,2 3,2 70,4 6,9 4,6 88,5 11,5
04 Madla  100,0 8,1 9,6 4,4 67,0 7,7 3,2 89,1 10,9
05 Storhaug  100,0 7,4 5,3 2,3 76,8 4,9 3,2 91,9 8,1
06 Hillevåg  100,0 8,5 7,7 3,4 67,6 7,2 5,6 87,2 12,8
07 Hinna  100,0 9,2 9,8 4,1 68,0 5,8 3,1 91,1 8,9
Uoppgitt  100,0 2,3 5,1 2,8 86,8 2,6 0,5 97,0 3,0

Standardtegn i tabeller