Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjnn, sivilstand og statsborgerskap

5 Folkemengd, etter kjønn, alder og kommune. 1. januar 2012. Oslo
Fylke Kommune I alt Alder
0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Begge kjønn
03 Oslo  613 285 9 740 34 243 7 305 42 898 16 733 23 152  225 088  121 137 70 750 39 547 17 910 4 782
0301 Oslo  613 285 9 740 34 243 7 305 42 898 16 733 23 152  225 088  121 137 70 750 39 547 17 910 4 782
Menn
03 Oslo  304 606 5 030 17 501 3 655 21 815 8 609 11 795  112 642 63 292 35 039 17 890 6 274 1 064
0301 Oslo  304 606 5 030 17 501 3 655 21 815 8 609 11 795  112 642 63 292 35 039 17 890 6 274 1 064
Kvinner
03 Oslo  308 679 4 710 16 742 3 650 21 083 8 124 11 357  112 446 57 845 35 711 21 657 11 636 3 718
0301 Oslo  308 679 4 710 16 742 3 650 21 083 8 124 11 357  112 446 57 845 35 711 21 657 11 636 3 718

Standardtegn i tabeller