Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgerskap

2 Folkemengd, etter alder og fylke. 1. januar 2012. Prosent
Alder Heile landet 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest- Agder 11 Rog- aland 12 Horda- land 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsda 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nord- land 19 Troms Romsa 20 Finnmark- Finnmàrku
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
                                         
 0- 4 6,2 5,7 6,5 7,2 5,1 5,1 5,9 5,7 5,3 6,2 6,6 7,2 6,5 5,9 5,9 6,3 5,9 5,6 6,0 5,8
 5- 9 6,0 5,9 6,9 5,4 5,5 5,5 6,0 5,9 5,6 6,1 6,3 6,6 6,2 6,3 6,1 5,9 6,2 5,7 5,8 5,9
10-14 6,3 6,4 6,8 4,6 6,1 6,2 6,2 6,4 6,2 6,7 6,7 6,8 6,4 6,7 6,6 6,1 6,8 6,4 6,3 6,7
15-19 6,5 6,6 6,8 4,7 6,5 6,5 6,2 6,8 6,7 6,9 7,2 6,9 6,6 7,4 6,8 6,4 7,2 7,1 7,0 7,1
20-24 6,6 6,0 5,8 7,4 6,0 6,2 6,1 6,1 6,5 6,4 7,0 6,9 7,1 6,6 6,5 7,7 6,5 6,5 6,9 6,8
25-29 6,5 5,4 5,0 10,4 5,0 5,1 5,7 5,5 5,4 5,7 6,2 7,0 7,0 5,3 5,8 7,3 5,2 5,4 6,2 6,1
30-34 6,5 5,8 5,8 10,3 5,0 5,1 6,1 5,7 5,3 5,9 6,3 7,2 6,8 5,2 5,7 6,7 5,2 5,2 6,0 5,4
35-39 7,0 6,8 7,5 8,6 6,2 6,4 7,2 6,7 6,5 6,9 6,8 7,2 7,1 5,9 6,3 7,0 6,0 6,0 6,8 6,7
40-44 7,5 7,7 8,4 7,4 7,3 7,4 7,7 7,5 7,4 7,3 7,2 7,5 7,2 6,9 7,2 7,3 7,1 7,2 7,5 7,9
45-49 7,0 7,3 7,9 6,6 7,1 7,2 7,3 7,2 7,1 6,8 7,0 6,9 6,7 6,8 6,6 6,9 7,1 7,1 7,1 7,3
50-54 6,5 6,7 6,9 5,8 6,9 6,9 6,6 7,0 6,8 6,6 6,2 6,2 6,2 6,8 6,6 6,2 6,4 6,7 6,4 6,5
55-59 6,1 6,4 5,9 5,1 6,9 6,7 6,4 6,5 6,9 6,6 6,0 5,7 5,8 6,6 6,7 5,9 6,6 6,8 6,5 6,4
60-64 5,7 6,3 5,4 4,6 6,9 6,7 6,1 6,2 6,5 6,2 5,4 5,0 5,4 6,1 6,2 5,5 6,4 6,4 6,2 6,5
65-69 5,0 5,7 5,0 4,0 6,0 5,9 5,5 5,4 5,8 5,3 4,7 4,2 4,6 5,1 5,2 4,9 5,6 5,6 5,2 5,0
70-74 3,4 3,8 3,2 2,4 4,1 4,1 3,6 3,8 3,8 3,5 3,3 2,8 3,2 3,7 3,5 3,2 3,9 4,0 3,6 3,6
75-79 2,6 2,9 2,4 1,9 3,4 3,3 2,7 3,0 2,9 2,6 2,6 2,2 2,5 3,1 2,9 2,5 3,0 3,1 2,6 2,8
80-84 2,2 2,4 1,9 1,7 2,9 2,8 2,2 2,3 2,5 2,1 2,1 1,7 2,1 2,6 2,5 2,1 2,5 2,6 2,1 2,1
85-89 1,5 1,6 1,2 1,3 2,0 1,9 1,5 1,5 1,9 1,4 1,4 1,2 1,4 1,9 1,8 1,4 1,7 1,7 1,4 1,1
90-  0,8 0,8 0,6 0,8 1,0 1,0 0,8 0,9 1,0 0,8 0,8 0,7 0,9 1,2 1,0 0,7 0,8 0,9 0,7 0,5
                                         
 0 1,2 1,1 1,2 1,6 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,3 1,4 1,3 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
 1- 5 6,3 5,8 6,7 6,8 5,2 5,3 6,0 5,8 5,4 6,3 6,7 7,2 6,5 6,0 5,9 6,2 6,0 5,6 6,1 5,8
 6-12 8,5 8,5 9,5 7,0 8,0 8,1 8,5 8,5 8,2 8,7 9,0 9,3 8,8 9,1 8,9 8,3 9,0 8,3 8,3 8,7
13-15 3,8 3,9 4,1 2,7 3,8 3,8 3,8 4,0 3,8 4,1 4,2 4,2 3,9 4,2 4,0 3,8 4,2 4,1 3,9 4,1
16-19 5,2 5,3 5,5 3,8 5,2 5,3 5,0 5,4 5,4 5,5 5,7 5,5 5,3 5,9 5,4 5,1 5,8 5,7 5,6 5,7
20-44 34,2 31,7 32,6 44,1 29,5 30,1 32,9 31,6 31,0 32,2 33,6 35,8 35,2 29,9 31,6 35,9 29,9 30,4 33,3 32,8
45-66 27,7 29,3 28,4 23,9 30,7 30,2 28,9 29,4 29,9 28,6 26,7 25,6 26,3 28,5 28,5 26,8 29,0 29,5 28,4 28,9
67-79 8,7 9,7 8,3 6,4 10,8 10,7 9,2 9,6 9,9 9,0 8,6 7,3 8,2 9,6 9,3 8,5 10,0 10,2 9,1 9,1
80-  4,4 4,7 3,7 3,7 5,9 5,6 4,6 4,7 5,4 4,3 4,3 3,6 4,4 5,7 5,3 4,2 5,1 5,2 4,1 3,7

Standardtegn i tabeller