Statistisk sentralbyrå

5 Folkemengd, etter kjønn, alder og kommune. 1. januar 2011. Oslo
Fylke Kommune I alt Alder
0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Begge kjønn                          
03 Oslo  599 230 9 941 33 507 7 093 41 857 16 620 22 894  218 551  118 096 70 030 37 705 18 265 4 671
0301 Oslo  599 230 9 941 33 507 7 093 41 857 16 620 22 894  218 551  118 096 70 030 37 705 18 265 4 671
                           
Menn                          
03 Oslo  296 672 5 011 17 115 3 566 21 375 8 610 11 549  109 010 61 587 34 716 16 835 6 284 1 014
0301 Oslo  296 672 5 011 17 115 3 566 21 375 8 610 11 549  109 010 61 587 34 716 16 835 6 284 1 014
                           
Kvinner                          
03 Oslo  302 558 4 930 16 392 3 527 20 482 8 010 11 345  109 541 56 509 35 314 20 870 11 981 3 657
0301 Oslo  302 558 4 930 16 392 3 527 20 482 8 010 11 345  109 541 56 509 35 314 20 870 11 981 3 657

Standardtegn i tabeller