Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjnn, sivilstand og statsborgerskap

28 Folkemengd, etter kjønn og alder. Trondheim. Bydel. 1. januar 2010
Nr. Bydel I alt Alder
0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Begge kjønn
Trondheim i alt  170 936 2 458 8 911 2 115 13 820 6 021 8 511 54 160 34 297 22 049 12 061 5 581  952
01 Midtbyen 46 409  656 2 225  516 3 588 1 589 2 268 15 278 9 081 5 960 3 254 1 686  308
02 Østbyen 44 519  653 2 293  547 3 445 1 365 2 009 15 697 8 741 5 222 2 859 1 436  252
03 Lerkendal 48 424  714 2 624  624 3 838 1 751 2 380 14 747 9 453 6 480 3 892 1 663  258
04 Heimdal 31 413  434 1 763  427 2 946 1 312 1 853 8 365 6 957 4 373 2 053  796  134
Uoppgitt  171 1 6 1 3 4 1 73 65 14 3 - -
Menn
Trondheim i alt 85 554 1 312 4 533 1 078 7 090 3 021 4 313 28 296 17 371 10 864 5 445 2 016  215
01 Midtbyen 23 409  357 1 172  274 1 837  795 1 157 8 074 4 645 2 966 1 490  579 63
02 Østbyen 22 436  355 1 150  262 1 759  694 1 002 8 282 4 480 2 606 1 254  535 57
03 Lerkendal 23 981  354 1 297  323 1 984  870 1 216 7 649 4 748 3 110 1 774  591 65
04 Heimdal 15 596  245  911  219 1 508  660  938 4 237 3 442 2 169  926  311 30
Uoppgitt  132 1 3 - 2 2 - 54 56 13 1 - -
Kvinner
Trondheim i alt 85 382 1 146 4 378 1 037 6 730 3 000 4 198 25 864 16 926 11 185 6 616 3 565  737
01 Midtbyen 23 000  299 1 053  242 1 751  794 1 111 7 204 4 436 2 994 1 764 1 107  245
02 Østbyen 22 083  298 1 143  285 1 686  671 1 007 7 415 4 261 2 616 1 605  901  195
03 Lerkendal 24 443  360 1 327  301 1 854  881 1 164 7 098 4 705 3 370 2 118 1 072  193
04 Heimdal 15 817  189  852  208 1 438  652  915 4 128 3 515 2 204 1 127  485  104
Uoppgitt 39 - 3 1 1 2 1 19 9 1 2 - -

Standardtegn i tabeller