Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjnn, sivilstand og statsborgerskap

5 Folkemengd, etter kjønn, alder og kommune. 1. januar 2010. Oslo
Fylke
Kommune
I alt Alder
0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Begge kjønn
03 Oslo  586 860 9 968 32 638 6 866 40 946 16 344 22 771  213 247  115 358 68 920 36 729 18 676 4 397
0301 Oslo  586 860 9 968 32 638 6 866 40 946 16 344 22 771  213 247  115 358 68 920 36 729 18 676 4 397
Menn
03 Oslo  290 013 5 043 16 672 3 472 20 951 8 496 11 441  106 329 60 019 34 168 16 102 6 368  952
0301 Oslo  290 013 5 043 16 672 3 472 20 951 8 496 11 441  106 329 60 019 34 168 16 102 6 368  952
Kvinner
03 Oslo  296 847 4 925 15 966 3 394 19 995 7 848 11 330  106 918 55 339 34 752 20 627 12 308 3 445
0301 Oslo  296 847 4 925 15 966 3 394 19 995 7 848 11 330  106 918 55 339 34 752 20 627 12 308 3 445

Standardtegn i tabeller