Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgerskap

2 Folkemengd, etter alder og fylke. 1. januar 2010. Prosent
Alder Heile landet 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest- Agder 11 Roga-
land
12 Horda- land 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nord-
land
19 Troms Romsa 20 Finnmark Finnmàrku
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
                                         
 0- 4 6,3 5,7 6,6 7,3 5,1 5,2 6,0 5,7 5,3 6,1 6,6 7,1 6,5 5,9 5,9 6,3 5,9 5,5 6,1 5,9
 5- 9 6,1 6,1 6,9 5,3 5,6 5,7 6,1 6,0 5,8 6,2 6,4 6,7 6,4 6,4 6,3 6,0 6,3 5,9 5,9 6,2
10-14 6,5 6,6 7,1 4,7 6,3 6,3 6,4 6,7 6,4 6,9 7,1 7,1 6,6 7,0 6,8 6,3 7,0 6,9 6,7 7,0
15-19 6,6 6,6 7,0 4,8 6,6 6,6 6,4 6,9 6,8 7,0 7,3 7,1 6,8 7,5 6,9 6,6 7,2 7,2 7,1 7,1
20-24 6,3 5,7 5,5 6,8 5,7 5,8 5,8 6,0 6,2 6,1 6,7 6,7 6,8 6,3 6,3 7,1 6,2 6,2 6,4 6,4
25-29 6,3 5,3 4,9 10,3 4,8 5,0 5,5 5,4 5,2 5,6 6,3 6,9 6,9 5,2 5,6 7,1 5,0 5,2 6,0 5,6
30-34 6,5 5,8 6,0 10,4 5,2 5,2 6,2 5,7 5,5 6,1 6,3 7,1 6,8 5,1 5,6 6,8 5,1 5,2 6,0 5,7
35-39 7,4 7,3 7,9 8,8 6,7 6,8 7,5 7,0 7,0 7,0 7,1 7,5 7,3 6,4 6,7 7,3 6,6 6,5 7,4 7,4
40-44 7,5 7,7 8,5 7,4 7,3 7,5 7,7 7,6 7,4 7,3 7,2 7,5 7,3 6,9 7,1 7,5 7,2 7,4 7,5 7,7
45-49 6,9 7,0 7,7 6,5 6,9 7,0 7,1 7,1 6,9 6,7 6,9 6,8 6,6 6,9 6,6 6,6 6,8 7,0 6,9 7,0
50-54 6,6 6,8 6,8 5,8 7,1 7,0 6,7 6,9 7,0 6,8 6,3 6,3 6,3 6,8 6,9 6,4 6,6 6,9 6,6 6,5
55-59 6,1 6,4 5,8 5,1 6,9 6,6 6,4 6,5 6,7 6,6 5,8 5,7 5,8 6,5 6,6 5,9 6,6 6,6 6,4 6,5
60-64 6,0 6,7 5,9 5,0 7,2 6,9 6,6 6,4 6,7 6,5 5,5 5,0 5,7 6,1 6,3 5,8 6,5 6,6 6,2 6,5
65-69 4,4 4,8 4,3 3,5 5,2 5,2 4,6 4,6 4,9 4,6 4,2 3,7 4,1 4,5 4,6 4,4 5,0 5,0 4,6 4,5
70-74 3,2 3,7 3,1 2,4 3,9 4,0 3,4 3,7 3,7 3,4 3,2 2,7 3,1 3,6 3,4 3,0 3,7 3,8 3,4 3,5
75-79 2,7 3,0 2,5 2,1 3,6 3,4 2,8 2,9 3,0 2,7 2,7 2,3 2,7 3,2 3,1 2,6 3,1 3,2 2,7 2,9
80-84 2,2 2,4 2,0 1,8 3,1 2,9 2,3 2,3 2,7 2,2 2,2 1,8 2,1 2,7 2,6 2,2 2,6 2,6 2,2 2,0
85-89 1,5 1,6 1,2 1,4 2,1 1,9 1,6 1,6 2,0 1,6 1,5 1,3 1,6 2,0 1,8 1,5 1,7 1,7 1,3 1,1
90-  0,7 0,7 0,5 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 1,1 0,9 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5
                                         
 0 1,3 1,2 1,2 1,7 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,4 1,5 1,4 1,1 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,3
 1- 5 6,2 5,8 6,7 6,7 5,2 5,3 6,1 5,8 5,4 6,1 6,5 7,0 6,5 6,1 6,0 6,2 5,9 5,5 6,1 5,8
 6-12 8,8 8,8 9,8 7,0 8,2 8,4 8,7 8,7 8,4 9,1 9,3 9,7 9,0 9,3 9,1 8,6 9,3 8,8 8,6 9,2
13-15 4,0 4,0 4,2 2,8 3,8 3,9 3,9 4,1 4,0 4,1 4,4 4,3 4,1 4,4 4,1 3,9 4,4 4,3 4,2 4,3
16-19 5,3 5,3 5,6 3,9 5,4 5,3 5,1 5,5 5,4 5,6 5,8 5,7 5,4 6,0 5,6 5,3 5,8 5,8 5,6 5,7
20-44 34,1 31,9 32,7 43,8 29,6 30,2 32,8 31,8 31,3 32,1 33,6 35,7 35,0 29,9 31,3 35,7 30,0 30,4 33,3 32,8
45-66 27,5 29,2 28,2 24,0 30,4 29,9 28,9 29,1 29,7 28,7 26,4 25,5 26,1 28,3 28,5 26,7 28,8 29,2 28,2 28,5
67-79 8,3 9,3 7,9 6,3 10,4 10,3 8,7 9,1 9,4 8,6 8,2 7,0 8,0 9,3 9,0 8,0 9,5 9,7 8,6 8,9
80-  4,5 4,8 3,7 3,9 6,0 5,7 4,7 4,8 5,5 4,5 4,4 3,7 4,5 5,7 5,4 4,4 5,2 5,2 4,1 3,7

Standardtegn i tabeller