Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjnn, sivilstand og statsborgerskap

5 Folkemengd, etter kjønn, alder og kommune. 1. januar 2008. Oslo
Fylke Kommune I alt Alder
0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Begge kjønn
03 Oslo  560 484 9 089 30 328 6 253 39 512 15 767 22 066  202 060  109 966 65 363 36 376 19 552 4 152
0301 Oslo  560 484 9 089 30 328 6 253 39 512 15 767 22 066  202 060  109 966 65 363 36 376 19 552 4 152
Menn
03 Oslo  275 951 4 687 15 378 3 154 20 368 8 112 11 017  101 079 56 762 32 409 15 659 6 456  870
0301 Oslo  275 951 4 687 15 378 3 154 20 368 8 112 11 017  101 079 56 762 32 409 15 659 6 456  870
Kvinner
03 Oslo  284 533 4 402 14 950 3 099 19 144 7 655 11 049  100 981 53 204 32 954 20 717 13 096 3 282
0301 Oslo  284 533 4 402 14 950 3 099 19 144 7 655 11 049  100 981 53 204 32 954 20 717 13 096 3 282

Standardtegn i tabeller