Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgerskap

31   Utanlandske statsborgarar, etter fylke. 1. januar 1976-2007. Absolutte tal og i prosent av folkemengda
  19761 1981 1986 1991 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Absolutte tal
Heile landet 68 244   82 570   101 471   143 304   160 837   184 337   185 863   197 668   204 731   213 303   222 277   238 305
01 Østfold 4 900 5 253 5 265 6 577 6 722 9 102 9 167 9 785 10 313 11 248 11 756 12 327
02 Akershus 9 450 10 322 12 626 17 032 17 936 22 474 23 378 24 712 25 679 26 998 28 352 31 044
03 Oslo 17 137 22 693 30 412 45 427 50 176 48 264 48 598 51 418 52 267 53 449 55 335 58 018
04 Hedmark 1 440 1 931 2 272 3 557 4 045 4 975 4 868 5 215 5 472 5 701 5 981 6 198
05 Oppland 1 262 1 549 1 783 3 352 3 858 4 723 4 568 5 092 5 276 5 391 5 662 5 792
06 Buskerud 4 187 5 012 6 279 8 468 8 118 10 010 10 208 11 219 11 519 12 187 12 896 13 906
07 Vestfold 3 020 3 198 3 286 4 546 5 441 7 041 7 256 7 864 8 172 8 620 8 953 9 693
08 Telemark 2 021 2 164 2 389 3 494 4 237 5 278 5 318 5 633 6 064 6 444 6 505 6 814
09 Aust-Agder 1 715 1 733 1 909 2 445 3 058 3 505 3 358 3 555 3 744 3 952 4 180 4 488
10 Vest-Agder 3 591 4 079 3 945 5 494 6 081 6 774 6 598 6 962 7 196 7 639 7 621 7 957
11 Rogaland 6 594 9 398 12 489 13 580 14 075 15 636 15 581 16 209 16 799 17 608 18 426 21 484
12 Hordaland 5 292 5 787 7 399 10 487 12 245 13 945 14 079 14 894 15 666 16 043 17 140 18 734
14 Sogn og Fjordane  458  670  841 1 609 2 217 2 726 2 872 3 203 3 278 3 403 3 411 3 579
15 Møre og Romsdal 1 595 1 771 1 915 3 218 4 299 5 934 5 997 6 502 6 500 6 771 7 075 7 675
16 Sør-Trøndelag 2 007 2 403 3 153 5 338 6 425 7 898 7 908 8 490 8 622 9 359 9 959 10 864
17 Nord-Trøndelag  641  714  839 1 561 1 833 2 262 2 301 2 454 2 693 2 962 2 987 3 205
18 Nordland 1 246 1 507 1 699 2 914 3 985 5 521 5 608 5 876 6 491 6 672 6 857 7 174
19 Troms Romsa  907 1 167 1 621 2 396 3 532 4 869 4 892 5 163 5 445 5 394 5 781 5 975
20 Finnmark Finnmárku  781 1 219 1 349 1 809 2 554 3 400 3 308 3 422 3 535 3 462 3 400 3 378
                         
  Prosent
Heile landet 1,7 2,0 2,4 3,4 3,7 4,1 4,1 4,3 4,5 4,6 4,8 5,1
01 Østfold 2,1 2,3 2,2 2,8 2,8 3,6 3,6 3,8 4,0 4,4 4,5 4,7
02 Akershus 2,7 2,8 3,2 4,1 4,1 4,8 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 6,2
03 Oslo 3,7 5,0 6,8 9,8 10,3 9,5 9,5 9,9 10,0 10,1 10,3 10,8
04 Hedmark 0,8 1,0 1,2 1,9 2,2 2,6 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3
05 Oppland 0,7 0,9 1,0 1,8 2,1 2,6 2,5 2,8 2,9 2,9 3,1 3,2
06 Buskerud 2,0 2,3 2,9 3,8 3,5 4,2 4,3 4,6 4,8 5,0 5,3 5,7
07 Vestfold 1,7 1,7 1,7 2,3 2,7 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,4
08 Telemark 1,3 1,3 1,5 2,1 2,6 3,2 3,2 3,4 3,7 3,9 3,9 4,1
09 Aust-Agder 2,0 1,9 2,0 2,5 3,1 3,4 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0 4,3
10 Vest-Agder 2,7 3,0 2,8 3,8 4,0 4,3 4,2 4,4 4,5 4,7 4,7 4,9
11 Rogaland 2,3 3,1 3,9 4,0 3,9 4,2 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 5,4
12 Hordaland 1,4 1,5 1,9 2,6 2,9 3,2 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 4,1
14 Sogn og Fjordane 0,4 0,6 0,8 1,5 2,1 2,5 2,7 3,0 3,1 3,2 3,2 3,4
15 Møre og Romsdal 0,7 0,8 0,8 1,4 1,8 2,4 2,5 2,7 2,7 2,8 2,9 3,1
16 Sør-Trøndelag 0,8 1,0 1,3 2,1 2,5 3,0 3,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9
17 Nord-Trøndelag 0,5 0,6 0,7 1,2 1,4 1,8 1,8 1,9 2,1 2,3 2,3 2,5
18 Nordland 0,5 0,6 0,7 1,2 1,7 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0
19 Troms Romsa 0,6 0,8 1,1 1,6 2,3 3,2 3,2 3,4 3,6 3,5 3,8 3,9
20 Finnmark Finnmárku 1,0 1,6 1,8 2,4 3,3 4,6 4,5 4,7 4,8 4,7 4,7 4,6
1  Utanlandske statsborgarar per 31. mars 1976.

Standardtegn i tabeller