Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjnn, sivilstand og statsborgerskap

29   Folkemengd, etter alder. Trondheim. Bydel. 1. januar 2007. Prosent
Nr. Bydel I alt Alder Alder
0-5 6-12 13-15 16-66 67-79 80- 0-66 67-
Trondheim i alt  100,0 7,7 8,6 3,7 68,9 7,2 3,9 88,9 11,1
01 Midtbyen  100,0 7,1 8,3 3,6 69,3 7,2 4,5 88,3 11,7
02 Østbyen  100,0 7,7 7,9 3,4 69,9 7,0 4,0 89,0 11,0
03 Lerkendal  100,0 7,9 8,7 3,7 67,7 8,0 4,0 87,9 12,1
04 Heimdal  100,0 8,0 9,9 4,5 68,7 6,1 2,8 91,1 8,9
Uoppgitt  100,0 4,3 1,6 2,1 90,9 1,1 0,0 98,9 1,1

Standardtegn i tabeller