Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjnn, sivilstand og statsborgerskap

28   Folkemengd, etter kjønn og alder. Trondheim. Bydel. 1. januar 2007
Nr. Bydel I alt Alder
0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Begge kjønn
Trondheim i alt  161 730  2 233  8 156  2 012  13 884  6 043  8 022  50 410  32 659  20 370  11 615  5 469  857
01 Midtbyen 43 947  547 2 081  499 3 628 1 573 2 068 14 071 8 745 5 575 3 166 1 709  285
02 Østbyen 41 431  603 2 094  510 3 279 1 424 1 859 14 325 8 124 4 659 2 905 1 407  242
03 Lerkendal 45 714  685 2 348  581 3 958 1 685 2 199 13 675 8 871 6 196 3 673 1 627  216
04 Heimdal 30 451  396 1 627  422 3 016 1 357 1 892 8 272 6 850 3 910 1 869  726  114
Uoppgitt  187 2 6 - 3 4 4 67 69 30 2 - -
Menn
Trondheim i alt 80 120 1 158 4 118 1 062 7 038 3 076 4 011 25 977 16 432 10 114 5 090 1 859  185
01 Midtbyen 21 811  284 1 071  270 1 833  818 1 028 7 260 4 472 2 809 1 368  546 52
02 Østbyen 20 652  308 1 009  273 1 646  723  946 7 471 4 163 2 320 1 251  479 63
03 Lerkendal 22 505  361 1 194  289 2 035  848 1 106 7 019 4 408 3 001 1 621  577 46
04 Heimdal 15 003  203  840  230 1 521  684  929 4 176 3 330 1 960  849  257 24
Uoppgitt  149 2 4 - 3 3 2 51 59 24 1 - -
Kvinner
Trondheim i alt 81 610 1 075 4 038  950 6 846 2 967 4 011 24 433 16 227 10 256 6 525 3 610  672
01 Midtbyen 22 136  263 1 010  229 1 795  755 1 040 6 811 4 273 2 766 1 798 1 163  233
02 Østbyen 20 779  295 1 085  237 1 633  701  913 6 854 3 961 2 339 1 654  928  179
03 Lerkendal 23 209  324 1 154  292 1 923  837 1 093 6 656 4 463 3 195 2 052 1 050  170
04 Heimdal 15 448  193  787  192 1 495  673  963 4 096 3 520 1 950 1 020  469 90
Uoppgitt 38 - 2 - - 1 2 16 10 6 1 - -

Standardtegn i tabeller