Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjnn, sivilstand og statsborgerskap

5   Folkemengd, etter kjønn, alder og kommune. Oslo. 1. januar 2007
Fylke Kommune I alt Alder
0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Begge kjønn
03 Oslo  548 617 9 106 29 300 6 057 39 076 15 803 21 455  195 865  107 683 63 818 36 281 20 151 4 022
0301 Oslo  548 617 9 106 29 300 6 057 39 076 15 803 21 455  195 865  107 683 63 818 36 281 20 151 4 022
Menn
03 Oslo  268 685 4 590 14 903 3 073 20 196 8 041 10 660 97 509 55 179 31 667 15 528 6 518  821
0301 Oslo  268 685 4 590 14 903 3 073 20 196 8 041 10 660 97 509 55 179 31 667 15 528 6 518  821
Kvinner
03 Oslo  279 932 4 516 14 397 2 984 18 880 7 762 10 795 98 356 52 504 32 151 20 753 13 633 3 201
0301 Oslo  279 932 4 516 14 397 2 984 18 880 7 762 10 795 98 356 52 504 32 151 20 753 13 633 3 201

Standardtegn i tabeller