Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgerskap

2   Folkemengd, etter alder og fylke. 1. januar 2007. Prosent
Alder Heile landet 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsda 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms Romsa 20 Finnmark-Finnmàrku
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
                                         
 0- 4 6,2 5,7 6,7 7,0 5,1 5,3 5,9 5,6 5,3 5,8 6,3 7,0 6,5 6,1 5,9 6,2 5,9 5,5 6,0 6,1
 5- 9 6,5 6,3 7,1 5,3 5,9 6,1 6,3 6,4 6,1 6,7 6,9 7,3 6,7 6,7 6,6 6,4 6,8 6,3 6,5 6,8
10-14 6,7 6,7 7,3 4,9 6,5 6,5 6,5 6,8 6,7 7,0 7,4 7,4 7,0 7,4 6,9 6,6 7,3 7,1 7,0 7,2
15-19 6,6 6,4 6,9 4,9 6,5 6,4 6,5 6,8 6,8 6,9 7,2 7,2 6,8 7,4 7,0 6,6 7,2 7,0 6,7 6,8
20-24 5,9 5,4 5,1 6,3 5,4 5,5 5,5 5,7 5,8 6,3 6,4 6,5 6,4 6,1 6,2 6,4 5,9 5,9 6,1 5,9
25-29 6,2 5,4 4,9 10,0 4,7 4,9 5,5 5,3 5,3 5,5 6,2 6,8 6,6 5,1 5,4 6,8 5,0 5,2 6,0 5,5
30-34 7,0 6,5 6,6 10,7 5,8 6,0 6,8 6,3 6,2 6,5 6,7 7,2 7,1 5,5 5,9 7,2 5,6 5,7 6,9 6,8
35-39 7,7 7,6 8,3 8,7 7,0 7,2 7,7 7,4 7,2 7,2 7,3 7,7 7,5 6,7 7,0 7,7 6,9 7,1 7,7 8,1
40-44 7,3 7,4 8,3 7,4 7,1 7,2 7,5 7,4 7,1 7,0 7,3 7,3 7,1 6,8 6,7 7,2 7,1 7,1 7,3 7,3
45-49 6,8 6,9 7,4 6,5 6,9 7,0 6,9 7,2 6,9 6,8 6,6 6,7 6,6 6,9 6,9 6,7 6,6 6,8 6,7 6,6
50-54 6,6 6,7 6,5 5,8 7,1 6,9 6,8 6,9 7,1 7,0 6,4 6,3 6,3 6,7 7,0 6,5 6,8 7,0 6,8 6,7
55-59 6,3 6,7 6,1 5,5 7,2 7,0 6,7 6,6 6,8 6,7 5,9 5,6 6,0 6,4 6,6 6,1 6,7 6,7 6,6 7,0
60-64 5,6 6,2 5,7 4,9 6,4 6,3 6,1 5,9 6,3 5,9 5,2 4,8 5,2 5,4 5,7 5,5 6,1 6,0 5,6 5,4
65-69 3,9 4,3 3,8 3,1 4,6 4,6 4,1 4,3 4,2 4,0 3,8 3,3 3,7 4,0 4,0 3,7 4,3 4,4 4,0 4,0
70-74 3,2 3,5 2,9 2,4 3,9 3,9 3,3 3,5 3,5 3,3 3,2 2,7 3,1 3,6 3,4 3,1 3,5 3,6 3,1 3,3
75-79 2,9 3,3 2,7 2,4 3,8 3,7 3,0 3,1 3,3 2,8 2,8 2,4 2,8 3,3 3,4 2,9 3,3 3,3 2,8 2,9
80-84 2,5 2,7 2,1 2,2 3,3 3,1 2,6 2,6 3,0 2,4 2,3 2,0 2,3 2,8 2,8 2,4 2,8 2,7 2,2 2,0
85-89 1,5 1,5 1,1 1,5 1,9 1,8 1,6 1,6 1,8 1,6 1,5 1,3 1,6 1,9 1,8 1,4 1,6 1,7 1,3 1,0
90-  0,7 0,7 0,4 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 1,0 0,8 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5
                                         
 0 1,3 1,1 1,3 1,7 1,0 1,0 1,2 1,1 1,0 1,2 1,3 1,5 1,3 1,1 1,1 1,3 1,2 1,0 1,3 1,3
 1- 5 6,2 5,8 6,8 6,4 5,2 5,4 6,0 5,7 5,5 5,9 6,3 6,9 6,5 6,2 6,1 6,2 6,0 5,7 6,0 6,1
 6-12 9,2 9,1 10,1 7,1 8,6 8,8 9,0 9,3 8,9 9,6 10,0 10,3 9,6 9,9 9,5 9,1 9,9 9,4 9,5 9,9
13-15 4,0 4,0 4,4 2,9 4,0 4,0 3,9 4,1 4,0 4,3 4,4 4,4 4,2 4,4 4,2 4,0 4,3 4,3 4,2 4,3
16-19 5,2 5,1 5,4 3,9 5,1 5,0 5,1 5,4 5,4 5,4 5,7 5,7 5,4 5,9 5,5 5,2 5,7 5,5 5,3 5,4
20-44 34,1 32,3 33,3 43,1 30,1 30,7 33,0 32,0 31,5 32,4 33,8 35,4 34,7 30,3 31,2 35,3 30,5 31,1 34,1 33,6
45-66 26,9 28,3 27,3 23,9 29,6 29,1 28,2 28,4 28,7 28,1 25,8 24,9 25,7 27,1 27,9 26,4 28,0 28,3 27,5 27,3
67-79 8,4 9,3 7,8 6,6 10,4 10,2 8,7 9,2 9,3 8,4 8,2 7,0 8,1 9,2 9,1 8,1 9,2 9,5 8,2 8,5
80-  4,7 4,9 3,6 4,4 5,9 5,7 4,9 4,9 5,6 4,7 4,5 3,9 4,6 5,8 5,4 4,4 5,1 5,2 4,1 3,6

Standardtegn i tabeller