Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgerskap

32   Utanlandske statsborgarar, etter fylke. 1. januar 1976-2006. Absolutte tal og i prosent av folkemengda
  19761 1981 1986 1991 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  Absolutte tal
Heile landet  68 244  82 570  101 471  143 304  160 837  165 070  178 686  184 337  185 863  197 668  204 731  213 303  222 277
01 Østfold 4 900 5 253 5 265 6 577 6 722 7 867 8 561 9 102 9 167 9 785 10 313 11 248 11 756
02 Akershus 9 450 10 322 12 626 17 032 17 936 20 382 21 847 22 474 23 378 24 712 25 679 26 998 28 352
03 Oslo 17 137 22 693 30 412 45 427 50 176 46 371 48 051 48 264 48 598 51 418 52 267 53 449 55 335
04 Hedmark 1 440 1 931 2 272 3 557 4 045 4 004 4 735 4 975 4 868 5 215 5 472 5 701 5 981
05 Oppland 1 262 1 549 1 783 3 352 3 858 3 827 4 483 4 723 4 568 5 092 5 276 5 391 5 662
06 Buskerud 4 187 5 012 6 279 8 468 8 118 8 633 9 535 10 010 10 208 11 219 11 519 12 187 12 896
07 Vestfold 3 020 3 198 3 286 4 546 5 441 6 124 6 716 7 041 7 256 7 864 8 172 8 620 8 953
08 Telemark 2 021 2 164 2 389 3 494 4 237 4 644 5 055 5 278 5 318 5 633 6 064 6 444 6 505
09 Aust-Agder 1 715 1 733 1 909 2 445 3 058 3 059 3 475 3 505 3 358 3 555 3 744 3 952 4 180
10 Vest-Agder 3 591 4 079 3 945 5 494 6 081 5 958 6 623 6 774 6 598 6 962 7 196 7 639 7 621
11 Rogaland 6 594 9 398 12 489 13 580 14 075 15 197 15 999 15 636 15 581 16 209 16 799 17 608 18 426
12 Hordaland 5 292 5 787 7 399 10 487 12 245 12 282 13 263 13 945 14 079 14 894 15 666 16 043 17 140
14 Sogn og Fjordane  458  670  841 1 609 2 217 2 423 2 484 2 726 2 872 3 203 3 278 3 403 3 411
15 Møre og Romsdal 1 595 1 771 1 915 3 218 4 299 4 711 5 317 5 934 5 997 6 502 6 500 6 771 7 075
16 Sør-Trøndelag 2 007 2 403 3 153 5 338 6 425 6 627 7 521 7 898 7 908 8 490 8 622 9 359 9 959
17 Nord-Trøndelag  641  714  839 1 561 1 833 1 907 2 130 2 262 2 301 2 454 2 693 2 962 2 987
18 Nordland 1 246 1 507 1 699 2 914 3 985 4 380 5 232 5 521 5 608 5 876 6 491 6 672 6 857
19 Troms  907 1 167 1 621 2 396 3 532 3 941 4 503 4 869 4 892 5 163 5 445 5 394 5 781
20 Finnmark Finnmárku  781 1 219 1 349 1 809 2 554 2 733 3 156 3 400 3 308 3 422 3 535 3 462 3 400
                           
  Prosent
Heile landet 1,7 2,0 2,4 3,4 3,7 3,7 4,0 4,1 4,1 4,3 4,5 4,6 4,8
01 Østfold 2,1 2,3 2,2 2,8 2,8 3,2 3,4 3,6 3,6 3,8 4,0 4,4 4,5
02 Akershus 2,7 2,8 3,2 4,1 4,1 4,4 4,7 4,8 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7
03 Oslo 3,7 5,0 6,8 9,8 10,3 9,2 9,5 9,5 9,5 9,9 10,0 10,1 10,3
04 Hedmark 0,8 1,0 1,2 1,9 2,2 2,1 2,5 2,6 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2
05 Oppland 0,7 0,9 1,0 1,8 2,1 2,1 2,5 2,6 2,5 2,8 2,9 2,9 3,1
06 Buskerud 2,0 2,3 2,9 3,8 3,5 3,7 4,0 4,2 4,3 4,6 4,8 5,0 5,3
07 Vestfold 1,7 1,7 1,7 2,3 2,7 2,9 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0
08 Telemark 1,3 1,3 1,5 2,1 2,6 2,8 3,1 3,2 3,2 3,4 3,7 3,9 3,9
09 Aust-Agder 2,0 1,9 2,0 2,5 3,1 3,0 3,4 3,4 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0
10 Vest-Agder 2,7 3,0 2,8 3,8 4,0 3,9 4,3 4,3 4,2 4,4 4,5 4,7 4,7
11 Rogaland 2,3 3,1 3,9 4,0 3,9 4,1 4,3 4,2 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6
12 Hordaland 1,4 1,5 1,9 2,6 2,9 2,8 3,0 3,2 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8
14 Sogn og Fjordane 0,4 0,6 0,8 1,5 2,1 2,3 2,3 2,5 2,7 3,0 3,1 3,2 3,2
15 Møre og Romsdal 0,7 0,8 0,8 1,4 1,8 1,9 2,2 2,4 2,5 2,7 2,7 2,8 2,9
16 Sør-Trøndelag 0,8 1,0 1,3 2,1 2,5 2,5 2,9 3,0 3,0 3,2 3,2 3,4 3,6
17 Nord-Trøndelag 0,5 0,6 0,7 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 2,3 2,3
18 Nordland 0,5 0,6 0,7 1,2 1,7 1,8 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9
19 Troms 0,6 0,8 1,1 1,6 2,3 2,6 3,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,5 3,8
20 Finnmark Finnmárku 1,0 1,6 1,8 2,4 3,3 3,7 4,3 4,6 4,5 4,7 4,8 4,7 4,7
1  Utanlandske statsborgarar per 31. mars 1976.

Standardtegn i tabeller