Statistisk sentralbyrå

29   Folkemengd, etter alder. Trondheim. Bydel. 1. januar 2006. Prosent
Nr. Bydel I alt Alder Alder
0-5 6-12 13-15 16-66 67-79 80- 0-66 67-
Trondheim i alt  100,0 7,7 8,8 3,8 68,4 7,3 3,9 88,7 11,3
                   
01 Midtbyen  100,0 7,4 8,4 3,7 68,5 7,5 4,5 87,9 12,1
02 Østbyen  100,0 7,8 8,2 3,5 69,3 7,2 4,1 88,8 11,2
03 Lerkendal  100,0 7,7 8,8 3,8 67,4 8,2 4,1 87,7 12,3
04 Heimdal  100,0 8,0 10,0 4,6 68,6 6,0 2,8 91,2 8,8
Uoppgitt  100,0 1,3 0,7 2,7 94,0 1,3 0,0 98,7 1,3

Standardtegn i tabeller