Statistisk sentralbyrå

28   Folkemengd, etter kjønn og alder. Trondheim. Bydel. 1. januar 2006
Nr. Bydel I alt Alder
0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Begge kjønn                          
Trondheim i alt  158 613 2 178 8 035 1 978 13 919 6 062 7 540 49 102 32 088 19 819 11 647 5 446  799
01 Midtbyen 43 282  558 2 109  531 3 627 1 584 1 899 13 760 8 611 5 384 3 261 1 698  260
02 Østbyen 40 121  572 2 076  477 3 293 1 393 1 753 13 662 7 874 4 517 2 874 1 419  211
03 Lerkendal 44 747  616 2 282  554 3 954 1 686 2 016 13 286 8 764 6 084 3 687 1 595  223
04 Heimdal 30 314  431 1 567  416 3 044 1 395 1 871 8 336 6 788 3 804 1 823  734  105
Uoppgitt  149 1 1 - 1 4 1 58 51 30 2 - -
Menn                          
Trondheim i alt 78 374 1 077 4 130 1 032 7 032 3 114 3 753 25 184 16 159 9 776 5 104 1 844  169
01 Midtbyen 21 479  271 1 100  266 1 845  826  970 7 112 4 405 2 664 1 423  544 53
02 Østbyen 19 934  260 1 072  246 1 685  688  886 7 031 4 058 2 238 1 241  482 47
03 Lerkendal 21 936  306 1 159  297 1 997  885  997 6 794 4 338 2 958 1 600  561 44
04 Heimdal 14 900  239  798  223 1 504  712  900 4 197 3 314 1 892  839  257 25
Uoppgitt  125 1 1 - 1 3 - 50 44 24 1 - -
Kvinner                          
Trondheim i alt 80 239 1 101 3 905  946 6 887 2 948 3 787 23 918 15 929 10 043 6 543 3 602  630
01 Midtbyen 21 803  287 1 009  265 1 782  758  929 6 648 4 206 2 720 1 838 1 154  207
02 Østbyen 20 187  312 1 004  231 1 608  705  867 6 631 3 816 2 279 1 633  937  164
03 Lerkendal 22 811  310 1 123  257 1 957  801 1 019 6 492 4 426 3 126 2 087 1 034  179
04 Heimdal 15 414  192  769  193 1 540  683  971 4 139 3 474 1 912  984  477 80
Uoppgitt 24 - - - - 1 1 8 7 6 1 - -

Standardtegn i tabeller