Statistisk sentralbyrå

25   Folkemengd, etter alder. Bergen. Bydel. 1. januar 2006. Prosent
Nr. Bydel I alt Alder Alder
0-5 6-12 13-15 16-66 67-79 80- 0-66 67-
Bergen i alt  100,0 7,7 9,0 3,9 66,7 8,2 4,5 87,3 12,7
                   
01 Arna  100,0 7,5 9,9 4,5 63,9 9,6 4,7 85,8 14,2
02 Bergenhus  100,0 5,5 4,9 2,2 73,1 7,8 6,5 85,7 14,3
03 Fana  100,0 9,1 11,1 4,9 62,4 8,1 4,3 87,5 12,5
04 Fyllingsdalen  100,0 6,9 9,6 4,5 65,6 9,5 3,9 86,7 13,3
05 Laksevåg  100,0 7,8 9,2 3,9 68,4 7,4 3,2 89,3 10,7
06 Ytrebygda  100,0 10,0 12,4 5,0 63,2 6,6 2,9 90,5 9,5
07 Årstad  100,0 7,2 6,1 2,6 67,7 9,2 7,2 83,6 16,4
08 Åsane  100,0 8,0 10,3 4,5 66,0 8,2 3,0 88,8 11,2
Uoppgitt  100,0 0,8 2,5 0,8 77,9 8,4 9,5 82,1 17,9

Standardtegn i tabeller