Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjnn, sivilstand og statsborgerskap

5   Folkemengd, etter kjønn, alder og kommune. Oslo. 1. januar 2006
Fylke Kommune I alt Alder
0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Begge kjønn
03 Oslo  538 411 8 729 28 267 6 198 38 529 15 888 20 656  191 289  105 426 62 397 36 623 20 440 3 969
301 Oslo  538 411 8 729 28 267 6 198 38 529 15 888 20 656  191 289  105 426 62 397 36 623 20 440 3 969
Menn
03 Oslo  263 064 4 458 14 386 3 138 19 920 8 091 10 293 95 286 53 769 30 862 15 567 6 478  816
301 Oslo  263 064 4 458 14 386 3 138 19 920 8 091 10 293 95 286 53 769 30 862 15 567 6 478  816
Kvinner
03 Oslo  275 347 4 271 13 881 3 060 18 609 7 797 10 363 96 003 51 657 31 535 21 056 13 962 3 153
301 Oslo  275 347 4 271 13 881 3 060 18 609 7 797 10 363 96 003 51 657 31 535 21 056 13 962 3 153

Standardtegn i tabeller