Statistisk sentralbyrå

Folkemengde etter alder, kjnn, sivilstand og statsborgerskap

2   Folkemengd, etter alder og fylke. 1. januar 2006. Prosent
Alder Heile landet 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Finnmrku
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
 0- 4 6,2 5,7 6,7 6,9 5,2 5,3 5,9 5,6 5,4 5,7 6,3 6,9 6,5 6,2 6,1 6,2 6,0 5,6 6,0 6,1
 5- 9 6,6 6,4 7,2 5,3 6,0 6,2 6,4 6,5 6,2 6,8 7,1 7,4 6,9 7,0 6,7 6,6 7,0 6,6 6,7 7,0
10-14 6,8 6,6 7,3 4,9 6,5 6,5 6,6 6,8 6,7 7,1 7,3 7,5 7,0 7,3 6,9 6,7 7,2 7,1 7,1 7,3
15-19 6,4 6,3 6,7 4,8 6,3 6,2 6,3 6,7 6,6 6,9 7,0 7,1 6,7 7,2 6,8 6,4 7,1 6,8 6,6 6,6
20-24 5,9 5,5 5,2 6,1 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 6,3 6,5 6,5 6,3 6,1 6,3 6,2 5,9 5,9 6,1 5,7
25-29 6,2 5,5 5,0 9,9 4,9 5,0 5,5 5,4 5,4 5,6 6,2 6,7 6,6 5,2 5,4 6,7 4,9 5,3 6,1 5,7
30-34 7,2 6,7 6,9 10,8 6,0 6,3 7,0 6,5 6,4 6,6 6,8 7,3 7,3 5,9 6,1 7,4 6,0 6,1 7,3 7,3
35-39 7,7 7,6 8,4 8,7 7,1 7,3 7,7 7,4 7,3 7,1 7,3 7,7 7,5 6,7 7,0 7,7 7,0 7,2 7,7 8,1
40-44 7,2 7,3 8,2 7,3 7,0 7,0 7,3 7,3 6,9 6,9 7,2 7,2 7,0 6,8 6,6 7,1 6,9 7,0 7,2 7,2
45-49 6,9 7,0 7,4 6,5 7,0 7,0 7,0 7,2 7,0 7,0 6,7 6,7 6,6 6,9 7,0 6,7 6,7 6,9 6,8 6,5
50-54 6,5 6,6 6,4 5,8 7,0 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,3 6,2 6,3 6,7 6,9 6,4 6,8 6,8 6,7 6,7
55-59 6,5 7,1 6,4 5,8 7,4 7,1 7,0 6,8 7,0 6,9 6,1 5,7 6,2 6,4 6,6 6,3 6,8 6,8 6,7 7,0
60-64 5,1 5,6 5,2 4,5 5,9 5,8 5,5 5,3 5,7 5,4 4,8 4,5 4,7 5,0 5,3 5,2 5,7 5,6 5,3 5,0
65-69 3,8 4,3 3,7 3,1 4,5 4,5 4,0 4,3 4,1 4,0 3,7 3,3 3,7 4,0 3,8 3,6 4,1 4,3 3,8 3,9
70-74 3,2 3,5 3,0 2,6 4,0 3,9 3,3 3,5 3,5 3,2 3,3 2,8 3,2 3,6 3,5 3,1 3,5 3,6 3,1 3,3
75-79 3,0 3,3 2,7 2,5 4,0 3,8 3,1 3,1 3,5 2,8 2,9 2,5 2,9 3,3 3,4 3,0 3,4 3,3 2,9 2,8
80-84 2,5 2,7 2,1 2,3 3,3 3,2 2,7 2,7 3,1 2,5 2,4 2,1 2,4 2,9 2,8 2,4 2,8 2,7 2,2 2,0
85-89 1,5 1,5 1,1 1,5 1,8 1,7 1,5 1,6 1,8 1,5 1,5 1,3 1,5 1,9 1,8 1,4 1,6 1,6 1,2 1,0
90-  0,7 0,6 0,4 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,9 0,8 0,6 0,7 0,8 0,5 0,5
 0 1,2 1,1 1,2 1,6 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,2
 1- 5 6,3 5,9 6,9 6,4 5,4 5,5 6,0 5,8 5,6 5,9 6,4 7,0 6,6 6,4 6,2 6,3 6,2 5,8 6,1 6,4
 6-12 9,3 9,1 10,2 7,2 8,7 8,8 9,1 9,3 8,9 9,7 10,1 10,5 9,7 10,0 9,5 9,3 9,9 9,6 9,5 10,0
13-15 4,1 4,0 4,4 3,0 4,1 4,0 4,0 4,2 4,1 4,3 4,5 4,5 4,2 4,4 4,3 4,1 4,4 4,3 4,3 4,3
16-19 5,1 4,9 5,2 3,8 4,9 4,8 5,0 5,3 5,2 5,4 5,5 5,6 5,2 5,7 5,4 5,0 5,6 5,4 5,1 5,2
20-44 34,3 32,6 33,7 42,8 30,3 31,2 33,2 32,2 31,9 32,5 34,1 35,4 34,8 30,8 31,5 35,2 30,7 31,5 34,4 34,0
45-66 26,7 28,1 27,0 23,9 29,3 28,7 28,0 28,0 28,3 27,9 25,5 24,6 25,4 26,6 27,5 26,2 27,7 27,8 27,2 26,9
67-79 8,4 9,4 7,8 6,8 10,5 10,2 8,7 9,1 9,3 8,4 8,2 7,1 8,1 9,2 9,1 8,2 9,2 9,4 8,2 8,4
80-  4,7 4,8 3,6 4,5 5,9 5,6 4,9 4,9 5,6 4,7 4,4 3,9 4,6 5,7 5,4 4,5 5,1 5,1 4,0 3,5

Standardtegn i tabeller