Statistisk sentralbyrå


33   Folkemengd, etter alder. Prosent. Trondheim. Bydel. 1 januar 2003
Bydel
Nr.
I alt Alder Alder
0-5 6-12 13-15 16-66 67-79 80- 0-66 67-
Trondheim i alt 100.0 8,0 9,3 3,6 67,2 8,0 3,8 88,1 11,9
                   
01 Sentrum 100.0 6,4 6,2 2,4 69,8 9,0 6,1 84,8 15,2
02 Strinda 100.0 8,8 10,1 3,8 64,6 8,6 4,1 87,2 12,8
03 Nardo 100.0 7,3 8,9 3,4 66,2 10,3 4,0 85,8 14,2
04 Byåsen 100.0 8,5 9,8 3,6 66,0 8,6 3,6 87,8 12,2
05 Saupstad 100.0 8,8 9,5 4,4 70,5 4,9 2,0 93,1 6,9
06 Heimdal 100.0 8,3 11,5 4,8 67,6 5,8 2,0 92,2 7,8
Uoppgitt 100.0 0,6 2,8 0,6 94,9 0,6 0,6 98,9 1,1

Standardtegn i tabeller